Po co Kaszubom język - czyli analiza roli języka kaszubskiego w procesie kształtowania tożsamości grupy o charakterze mniejszości etnicznej. Esej (nieco) krytyczny

Monika Mazurek

Abstract

The Polish Bill on National and Ethnic Minorities passed 2005 (Dz. U. 2017, 823) by the Polish parliament determined the Cashubian people as Cashubian-speaking Poles but, on the other hand, desribed Cashubia as a bilingual region. Most importantly, however, the bill reduced the Cashubian identity to the linguistic aspect and excluded, by that, all who do not speak nor understand Cashubian from the category of Cashubian people. In result, the activities that support and shape the Cashubian identity are focused on the disappearing language even though less and less Cashubs are familiar with the Cashubian language. In the following paper I would like to demonstrate the sociolinguistic situation of the Cashubian community who uses the regional language.
Author Monika Mazurek (FSS / IPSJ / DSA)
Monika Mazurek,,
- Division of Social Anthropology
Other language title versionsNeed Kashubs their own language? An analysis of the role the Kashubian language plays in the formation of the identity of an ethnic minority
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389, [2354-0389], (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol18
No4
Pages127-138
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishKaszubi, język, mniejszość etniczna
Keywords in EnglishCashubs, language, ethnic minority
Abstract in PolishUstawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 6 stycznia 2005 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 823) z jednej strony określiła Kaszubów jako kaszubskojęzycznych Polaków, a z drugiej uczyniła Kaszuby obszarem dwujęzycznym. Jednocześnie – co najważniejsze – tożsamość kaszubską sprowadziła do języka, co „wykluczyło” z grupy Kaszubów wszystkich tych, którzy nie znają tego języka. To powoduje, iż działania związane z podtrzymywaniem i kształtowaniem tożsamości kaszubskiej – w sytuacji gdy coraz mniej Kaszubów zna język kaszubski – są skoncentrowane wokół zanikającego języka. W tym artykule przedstawię sytuację socjolingwistyczną Kaszubów, czyli społeczności posługującej się językiem regionalnym – kaszubskim.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/issue/view/264/139
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?