Porównywalność informacji sprawozdawczych w świetle założeń koncepcyjnych MSSF

Barbara Gierusz , Teresa Martyniuk

Abstract

Purpose – Purpose of this article is to indicate an importance of different aspects of comparability for usefulness of reporting information. Design/methodology/approach – This article is based on literature studies and analysis of Polish accounting law. Findings – Indication of importance of comparability as a qualitative characteristic, which expands possibilities of information usage, whilst improving its relevance and as a consequence its usefulness. Originality/value – Indication that differentiation of legal basis and allowance for simplifications in financial reporting hinders, and often makes it impossible to compare reporting information of different entities. This is just one aspect of comparability, which does not exhaust all aspects.
Author Barbara Gierusz (FM / DA / FAU)
Barbara Gierusz,,
- Financial Accounting Unit
, Teresa Martyniuk (FM / DA / FAU)
Teresa Martyniuk,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsComparability of reporting information in the light of conceptual framework of IFRS
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4 (88), cz. 1
Pages231-240
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcechy jakościowe, użyteczność informacji sprawozdawczej
Keywords in Englishqualitative characteristics, usefulness of reporting information
Abstract in PolishCel – Celem artykułu jest wskazanie znaczenia różnych aspektów porównywalności informacji sprawozdawczej dla jej użyteczności. Metoda badania – Rozważania oparto na studiach literatury przedmiotu, a także analizie regulacji prawa bilansowego. Wynik – Przedstawienie znaczenia porównywalności jako cechy jakościowej, która zwiększa możliwości wykorzystania informacji, poprawiając tym samym jej przydatność, a w konsekwencji także użyteczność. Oryginalność/wartość – Wykazanie, że zróżnicowanie podstawy prawnej oraz dopuszczenie możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego znacznie utrudnia, a często uniemożliwia porównanie informacji sprawozdawczej różnych jednostek. Jest to jednak tylko jeden z aspektów porównywalności, który nie wyczerpuje całości zagadnienia.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.88/1-22
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/4060/33130.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-05-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?