Rola mediów społecznościowych w komunikowaniu treści blogów w segmencie młodszych milenialsów

Sylwia Kuczamer-Kłopotowska

Abstract

This study presents and considers the validity of the thesis about the growing role of social channels in communicating blog content over marginalization of the meaning of dialogue with blog users directly on blog platforms. Based on literature studies in the introductory part of the study, theoretical aspects of communication in social media have been discussed, in particular the specifics of blogging and blogosphere. The communication and social profile of the Y generation as the most numerous segment in the community of Polish bloggers was also presented. In the discussion on trends in the Polish blogosphere, desk research was used in the form of reports and other industry studies analysis. In addition, the observations and conclusions from the author’s experiment were also presented, based on involving the young millennial generation representatives to run non-commercial private blogs on any topic they chose.
Author Sylwia Kuczamer-Kłopotowska (FM / DMar / MSU)
Sylwia Kuczamer-Kłopotowska,,
- Marketing of Services Unit
Other language title versionsThe role of social media in communicating blog content in the segment of young millennials
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol25
No4
Pages331-340
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmedia społecznościowe, blog, blogosfera, milenialsi
Keywords in Englishsocial media, blog, blogosphere, Millennials
Abstract in PolishNiniejsze opracowanie przedstawia i rozważa zasadność tezy o rosnącej roli społecznościowych kanałów w komunikowaniu treści blogów na rzecz marginalizacji znaczenia dialogu z użytkownikami blogów bezpośrednio na platformach blogowych. W części wstępnej opracowania w oparciu o studia literaturowe omówiono teoretyczne aspekty komunikacji w mediach społecznościowych, a w szczególności specyfikę funkcjonowania blogów i blogosfery. Zaprezentowano również komunikacyjny i społecznościowy profil pokolenia Y jako segmentu najliczniej reprezentowanego w społeczności polskich blogerów. W dyskusji na temat trendów w polskiej blogosferze posłużono się badaniami desk research w postaci analizy raportów i innych opracowań branżowych. Ponadto zaprezentowano również obserwacje i wnioski z prowadzonego przez autora eksperymentu, angażującego przedstawicieli pokolenia młodszych milenialsów do prowadzenia niekomercyjnych prywatnych blogów o dowolnej, wybranej przez nich tematyce.
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/marketing_i_rynek_4_2018_artykuly_na_plyte.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
UwagiPłyta CD
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back