Ocena dokumentu przez biegłego sądowego w postępowaniu cywilnym

Michał Wdowiak

Abstract

n/a
Autor Michał Wdowiak (WPiA)
Michał Wdowiak
- Wydział Prawa i Administracji
Inne wersje tytułuThe assessment of document by the court expert in civil proceedings
Tytuł czasopisma/seriiRocznik Samorządowy, ISSN 2300-2662, (B 4 pkt)
Rok wydania2016
Tom5
Paginacja231-254
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1,50
Słowa kluczowe w języku polskimbiegły sądowy, ignorancja
Słowa kluczowe w języku angielskimcourt expert, ignorance
URL http://roczniksamorzadowy.jimdo.com/numery-czasopisma/2016-tom-5/
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)4
PunktacjaPunktacja MNiSW = 4.0, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 4.0, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?