The needs of youth and spatial justice. How the inclusion of youth preferences can support targeted regional policies

Przemysław Kulawczuk , Andrzej Poszewiecki , Adam Szczęch

Abstract

Euroregion Baltic faces strong depopulation pressure, with Poland and Lithuania both experiencing marked population declines, especially in rural areas, in the last 20 years – thanks to immigration abroad. Internal immigration to these countries’ cities is also taking place. While Germany, Sweden, Russia and Denmark have achieved temporary improvements in population indicators, this was thanks to their willingness to take in war refugees – a factor therefore incidental in nature, and not impacting upon an overall trend seeing people move out of rural areas in large numbers. With a view to this challenge being addressed in a more permanent way, research described here assessed whether the introduction of youth-policy measures might allow for better revamping of regional policies so as to persuade young people to remain in their regions. An assumption underpinning this work was that departure from a region reflects deficits in spatial justice, first and foremost an unequal distribution of infrastructure vis-à-vis education, housing, recreation, jobs, and so on. To determine which spheres critically underpin a decision to leave, young people’s preferences for their futures were studied under the CASYPOT project, involving 6 localities in four of the Euroregion’s states. In the event, the research was able to confirm a capacity on the part of youth surveys to deliver information on factors critical to decision-making that can be regarded as of value as regional policies are reorientated to try and ensure a higher level of spatial justice. The survey showed that factors most likely to prompt out-migration among young people relate to insufficient educational services and the inadequacy of the labour market. Beyond that, personal (e.g. marriage-related) issues play a role, as do leisure activities. Overall, general economic interest services are confirmed as playing a key role in shaping young people’s decisions to migrate out of an area.
Publication typeIn press (online first, early view)
Author Przemysław Kulawczuk (FE / DMacro)
Przemysław Kulawczuk,,
- Department of Macroeconomics
, Andrzej Poszewiecki (FE / DMacro)
Andrzej Poszewiecki,,
- Department of Macroeconomics
, Adam Szczęch (FE / DMacro)
Adam Szczęch,,
- Department of Macroeconomics
Journal seriesEuropa XXI, ISSN 1429-7132, e-ISSN 2300-8547, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol37
Pages1-17
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishmigracja, zarządzanie zmianą polityki, polityka regionalna, sprawiedliwość przestrzenna, polityka młodzieżowa
Keywords in Englishspatial justice, youth policy, regional policy, youth survey, policy change management, migration
Abstract in PolishEuroregion Bałtyk stoi w obliczu silnej presji depopulacyjnej, a Polska i Litwa doświadczają znacznego spadku liczby ludności, w ciągu ostatnich 20 lat. W tym samym czasie Niemcy, Szwecja, Rosja i Dania osiągnęły tymczasową poprawę wskaźników liczby ludności dzięki przyjmowaniu uchodźców wojennych. Aby sprostać wyzwaniu depopulacji Regionu Bałtyckiego, w przeprowadzonym badaniu oceniono, czy wprowadzenie środków polityki młodzieżowej może pozwolić na usprawnienie polityk regionalnych tak, aby przekonać młodych ludzi do pozostania w swoich regionach. Podstawą prac było założenie, że odejście z regionu odzwierciedla deficyty sprawiedliwości przestrzennej, a przede wszystkim nierówny rozkład infrastruktury w zakresie edukacji, mieszkalnictwa, rekreacji, miejsc pracy i innych. Dla ustalenia, które sfery mają kluczowe znaczenie dla decyzji o wyjeździe, preferencje młodych ludzi dotyczące przyszłości zostały zbadane w ramach projektu CASYPOT, obejmującego 6 miejscowości w czterech państwach Euroregionu. Badanie potwierdziło możliwość uzyskiwania informacji o czynnikach kluczowych dla podejmowania decyzji, które można uznać za wartościowe dla polityki regionalnej. Badanie wykazało, że czynniki, które najprawdopodobniej spowodują migrację wśród młodych ludzi, dotyczą niewystarczających usług edukacyjnych i nieodpowiedniego rynku pracy. Oprócz tego ważną rolę odgrywają kwestie osobiste oraz jakość życia. Ogólnie potwierdzono, że usługi publiczne dla młodzieży w znaczącym stopniu wpływają na jej decyzje wyjazdowe i polityka regionalna może być wykorzystania do skorygowania i usprawnienia tej oferty wpływając jednocześnie na zmianę decyzji części młodzieży.
DOIDOI:10.7163/Eu21.2019.37.6
Languageen angielski
File
Kulawczuk_Przemyslaw_The_needs_of_youth_and_spatial_justice_2019.pdf 401.76 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 21-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?