Стандртизация развития ребенка. Научня практика или тупик ошибочных предпосылок?

Dorota Klus-Stańska

Abstract

n/a
Autor Dorota Klus-Stańska (WNS / IPed / ZBnDiSz)
Dorota Klus-Stańska
- Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą
Inne wersje tytułuStandarization of child's development. Scientific practices or a dead end with false background?
Paginacja442-450
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.3
Książka Карабущенко Н. Б., Сунгуровой Н. Л. (red.): Актуальные проблемы психологии и педагогики в современном мире: сборник трудов участников III Международной научно-практической конференции, Москва, РУДН, 6-7 апреля 2017 г, 2017, Российский университет дружбы народов, ISBN 978-5-209-07882-1, 663 s.
Słowa kluczowe w języku angielskimstandarization of child's development development, de-standarization, scientific paradigm, diagnosis
Językru rosyjski
Punktacja (całkowita)5
PunktacjaPunktacja MNiSW = 0.0, 05-09-2019, ChapterFromConference
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?