Rola inteligentnych systemów transportowych w realizacji celów europejskiej polityki transportowej

Rafał Szyc

Abstract

Intelligent transport systems have an enormous potential in the sphere of optimizing transport modes usage, especially road transport. They contribute to the increase of road traffic safety. They allow to use the existing road infrastructure more productively by limiting the congestion on roads as well as improve the quality of transport services. The popularization of ITS affects positively on economy and minimizes the destructive influence on environment. ITS can help in effective road traffic management. However, only the unification of ITS in the UE will provide success.
Author Rafał Szyc (FE)
Rafał Szyc,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsThe role of intelligent transport systems in achieving the aims of European transport policy
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No74
Pages423-434
Publication size in sheets0.55
Abstract in PolishInteligentne systemy transportowe (ITS) posiadają ogromny potencjał w zakresie optymalizacji wykorzystania środków transportu, szczególnie transportu drogowego. Przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pozwalają bardziej produktywnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę drogową, ograniczając zatory na drogach oraz poprawiając jakość usług transportowych. Popularyzacja ITS wpływa pozytywnie na gospodarkę i minimalizuje destrukcyjny wpływ na środowisko. Może też pomóc w efektywnym zarządzaniu ruchem drogowym, jednak tylko ujednolicenie ITS w Unii zapewni sukces.
URL http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/article/view/202/175
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?