Rola inteligentnych systemów transportowych w realizacji celów europejskiej polityki transportowej

Rafał Szyc

Abstract

Intelligent transport systems have an enormous potential in the sphere of optimizing transport modes usage, especially road transport. They contribute to the increase of road traffic safety. They allow to use the existing road infrastructure more productively by limiting the congestion on roads as well as improve the quality of transport services. The popularization of ITS affects positively on economy and minimizes the destructive influence on environment. ITS can help in effective road traffic management. However, only the unification of ITS in the UE will provide success.
Autor Rafał Szyc (WE)
Rafał Szyc
- Wydział Ekonomiczny
Inne wersje tytułuThe role of intelligent transport systems in achieving the aims of European transport policy
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Rok wydania2017
Nr74
Paginacja423-434
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Streszczenie w języku polskimInteligentne systemy transportowe (ITS) posiadają ogromny potencjał w zakresie optymalizacji wykorzystania środków transportu, szczególnie transportu drogowego. Przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pozwalają bardziej produktywnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę drogową, ograniczając zatory na drogach oraz poprawiając jakość usług transportowych. Popularyzacja ITS wpływa pozytywnie na gospodarkę i minimalizuje destrukcyjny wpływ na środowisko. Może też pomóc w efektywnym zarządzaniu ruchem drogowym, jednak tylko ujednolicenie ITS w Unii zapewni sukces.
URL http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/article/view/202/175
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)8
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?