Badania wartości czasu transportu jako narzędzie oceny inwestycji infrastrukturalnych w transporcie

Monika Bąk , Agnieszka Ważna

Abstract

Estimation of the value of travel time is an important part of researches in the field of transport economics. This kind of analysis had been introduced into an economic theory of marginal utility in the second half of the XX century. Despite the fact that the time is a non-monetary factor which is hard to be estimated as a monetary value, researches based on a stated and revealed preferences helped to develop some methods of this estimation. A lot of countries have been making analysis of the value of travel time for many years, developing and bringing up to date the effects of their researches. The problem which concern almost all these reports and guidance systems is that the researches results are not used by all of potentially interested groups such as passengers, cargo gestors, transport policy makers etc. Nevertheless the main usage of these effects is visible in an evaluation of transport infrastructure investments.
Author Monika Bąk (FE/ChTE)
Monika Bąk,,
- Deparment of Transport Economics
, Agnieszka Ważna (FE/ChTE)
Agnieszka Ważna,,
- Deparment of Transport Economics
Other language title versionsResearch on the value of time as a tool for evaluation of transport infrastructure investments
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No64
Pages157-171
Publication size in sheets0.70
Keywords in Polishwartość czasu transportu, wartość oszczędności czasu, niezawodność czasu w transporcie, preferencje wyrażone, preferencje ujawnione
Keywords in Englishvalue of travel time, value of travel time savings, reliability of travel time, stated preferences, revealed preferences
Abstract in PolishWycena ekonomicznej wartości czasu w transporcie to istotny element współczesnej ekonomiki transportu. Druga połowa XX w. to czas, w którym badania skoncentrowane na próbach takiej wyceny zaczęły na stałe wpisywać się w ekonomiczną teorię użyteczności krańcowej, a analizy oparte na metodzie preferencji wyrażonych i ujawnionych stały się źródłem wiedzy o pieniężnej wartości trudnego do wyceny czasu podróży. Choć obecnie wiele krajów od lat aktualizuje badania dotyczące wartości czasu w transporcie, wykorzystanie wyników tych badań wydaje się ograniczone głównie do oceny inwestycji infrastrukturalnych w transporcie, chociaż wiedza o potencjalnych oszczędnościach wynikających ze skracania czasu przemieszczenia może być cenna również dla szerokiego grona przedstawicieli strony popytowej i podażowej całego rynku transportowego.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2355
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?