Różnorodne oblicza opozycji sacrum - profanum w reklamie statycznej na przykładzie reklam opartych na symbolice religijnej

Magdalena Grabowska

Abstract

n/a
Author Magdalena Grabowska (FL / IALT)
Magdalena Grabowska,,
- Institute of Applied Linguistics and Translatology
Pages79-89
Book Język, natura, cywilizacja, Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, no. 22, 2012, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, ISBN 978-83-60775-36-3
Keywords in Englishadvertising, profane, sacred, vantage point theory
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back