Wyobrażeniowy styl myślenia a mechanizmy kontroli emocjonalnej u funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji i Biura Ochrony Rządu

Bartosz Hojnacki , Andrzej Piotrowski , Beata Pastwa-Wojciechowska

Abstract

Not only a high level of physical preparation, but also efficient thinking and high emotional control are expected from the officers of the Independent Sub-Department of the Anti-terrorist Police and the Government Protection Bureau, especially in the situation of a direct threat to life and acting in a shortage of time. The aim of the work is to determine the level of imaginative style and emotional control, as well as to empirically verify the relationship between the imaginative style and emotional control in the officers of the Independent Sub-unit of the Counterterrorism Police and the Government Protection Bureau The study was attended by people serving in Police (n = 15) and in Government Protection Bureau (n = 30). The study was conducted using the Richardson Thinking Style Questionnaire and the Brzezinski Emotional Control Questionnaire. The research shows that Government Protection Bureau officers are characterized by a higher level of imaginative style and emotional-rational motivation, while Sub-unit of the Counterterrorism Police officers are characterized by a higher level of control of the situation and emotional excitability.
Author Bartosz Hojnacki (FSS/IPsych)
Bartosz Hojnacki,,
- Institute of Psychology
, Andrzej Piotrowski (FSS/IPsych/DPPFP)
Andrzej Piotrowski,,
- Division of Personality Psychology and Forensic Psychology
, Beata Pastwa-Wojciechowska (FSS/IPsych/DPPFP)
Beata Pastwa-Wojciechowska,,
- Division of Personality Psychology and Forensic Psychology
Journal seriesPrzegląd Naukowo -Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, ISSN 1899-3524, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol11
No3
Pages425-439
Publication size in sheets1.00
Keywords in Polishwyobrażeniowy styl myślenia, kontrola emocjonalna, Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji, Biuro Ochrony Rządu
Keywords in Englishvisual style of thinking, emotional control, Independent Police Counter terror Subdivision, Government Protection Bureau
Abstract in PolishOd funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji i Biura Ochrony Rządu oczekuje się nie tylko wysokiego poziomu przygotowania fizycznego, ale także sprawnego myślenia i wysokiej kontroli emocjonalnej, zwłaszcza w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i działania w deficycie czasu. Celem pracy jest próba ustalenia poziomu stylu wyobrażeniowego oraz kontroli emocjonalnej, a także empirycznej weryfikacji zależności pomiędzy stylem wyobrażeniowym a kontrolą emocjonalną u funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji (SPAP) i Biura Ochrony Rządu (BOR). W badaniu wzięły udział osoby służące w SPAP (n = 15) oraz w BOR (n = 30). Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem Kwestionariusza Stylów Myślenia Richardsona oraz Kwestionariusza Kontroli Emocjonalnej Brzezińskiego. Z przeprowadzonych badań wynika, że funkcjonariusze BOR-u charakteryzują się wyższym poziomem stylu wyobrażeniowego i motywacji emocjonalno-racjonalnej, funkcjonariusze SPSP zaś cechuje wyższy poziom kontroli sytuacji oraz pobudliwości emocjonalnej.
URL http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pnm_3_2018_ca%C5%81o%C5%9A%C4%86_-_druk_ostateczny.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?