Salon czy garaż miejski? Analiza dyskursu wokół sporu o kierunek przekształceń ulicy Starowiejskiej w Gdyni

Joanna Jaczewska

Abstract

The article presents an analysis of the attitudes manifested in the conflict discourse around the functional changes occurring in one of the main streets of the city of Gdynia. By analyzing the content of the material collected during local consultations, several basic interpretative frames used by individual actors were identified. The application of discourse analysis to the collected data facilitated a reconstruction of the arguments given for specific variants of the proposed changes. It also helped to interpret the genesis, dynamics, and cultural background of these arguments. The study revealed the use of at least several dominant interpretative frames, including 1) rights and freedoms, 2) liveliness of street life, 3) modernity and 4) utility of public space.
Publication typeIn press (online first, early view)
Author Joanna Jaczewska (FOG/IG/DRDG)
Joanna Jaczewska,,
- Department of Regional Development Geography
Journal seriesStudia Miejskie, ISSN 2082-4793, e-ISSN 2543-5302, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Noonline first
Pages1-1
Publication size in sheets0.30
Keywords in Polishprzestrzeń publiczna, analiza dyskursu, partycypacja społeczna, konflikt, zrównoważony transport
Keywords in Englishpublic space, discourse analysis, social participation, conflict, sustainable transport
Abstract in PolishW artykule przedstawiono analizę postaw poszczególnych stron konfliktu w dyskursie publicznym dotyczącym zmian w funkcji i zagospodarowaniu jednej z głównych ulic w Śródmieściu Gdyni. Za pomocą analizy treści materiału zebranego w trakcie konsultacji społecznych, zidentyfikowane zostały podstawowe ramy interpretacyjne wykorzystywany przez poszczególnych aktorów. Analiza dyskursu pozwoliła zrekonstruować argumentacje mieszkańców na rzecz poszczególnych wariantów zmian oraz zinterpretować ich genezę, dynamikę oraz tło kulturowe. Badanie ujawniło wykorzystywanie co najmniej kilku dominujących ram interpretacyjnych: 1) praw i swobód, 2) ożywienia ulicy, 3) nowoczesności oraz 4) użyteczności przestrzeni publicznej.
DOIDOI:10.25167/sm.1254
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 06-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?