Myślenie macierzowe w analizie opcji strategicznych

Jacek Rybicki

Abstract

In the article, the way of using the angular thinking in creating normative models of strategic options was described. In the first part of the article, the core of angular thinking was presented. In the second part of the article, the author focused on various usages of 2 x 2 matrices in their static and dynamic version. In the next part examples of using the angular thinking in creating well known normative models in the strategic management were also presented. An algorithm of research proceedings for creating 2 x 2 matrices of normative models was also presented. In the final part of the article, examples of "custom made" models concerning analysis of strategic options in case of evolutionary changes of the business model and the business network were described.
Author Jacek Rybicki (FM/IOM/DSM)
Jacek Rybicki,,
- Division of Strategic Management
Other language title versionsThe angular thinking in a strategic options analysis
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol63
Nonr 3, t. 2
Pages16-27
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmyślenie strategiczne, myślenie macierzowe, strategie normatywne, opcje strategiczne
Keywords in Englishstrategic thinking, angular thinking, normative strategies, strategic options
Abstract in PolishW artykule przedstawiono sposoby wykorzystania myślenia macierzowego w tworzeniu modeli normatywnych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano istotę myślenia macierzowego (angular thinking). Następnie skupiono się na omówieniu macierzy czteropolowych, ich ujęciu statycznym oraz dynamicznym. W dalszej kolejności przedstawionoprzykłady wykorzystania myślenia macierzowego w powszechnie znanych modelach normatywnych, stosowanych w zarządzaniu strategicznym. Przedstawiono również algorytm postępowania badawczego, przy konstruowaniu czteropolowych modeli normatywnych. W końcowej części artykułu zaprezentowano przykład modelu "skrojonego na miarę", a dotyczącego analizy opcji strategicznych w przypadku zmian ewolucyjnych modelu biznesowego.
URL http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-2.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?