Odpowiednie dać rzeczy słowo. Przysłowia kaszubskie a wspólne dziedzictwo zachodniosłowiańskie

Justyna Pomierska

Abstract

In this article, primarily based on the material from the "Księga przysłów kaszubskich" (Pomierska 2013; Book of Kashubian proverbs), attention is paid to linguistic diversity as a common cultural good of the inhabitants of Kashubia, Poland and the West Slavic region. A Kashubian lexicon, in comparison to the neighboring Polish dialects and the Polish literary language, moreover the collection of proverbs in six Western Slavic languages, shows the originality of the Kashubian region on the one hand, and on the other, its relatioship with a large language and cultural family.
Author Justyna Pomierska (FL / PPP)
Justyna Pomierska,,
- Institute of Polish Philology
Other language title versionsKashubian proverbs and the common West Slavic heritage
Journal seriesZeszyty Łużyckie, [Sorbian papers], ISSN 0867-6364, e-ISSN , (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol53
Pages85-110
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishprzysłowie, warianty przysłowia, paremiografia, formuliczność, język kaszubski, języki zachodniosłowiańskie, dziedzictwo kulturowe
Keywords in Englishproverb, variants of a proverb, paremiography, the formula, Kashubian, West Slavic languages, cultural heritage
Abstract in PolishW tym artykule – prymarnie na materiale zgromadzonym w Księdze przysłów kaszubskich zwraca się uwagę na różnorodność językową jako wspólne dobro kulturowe mieszkańców Kaszub, Polski i obszaru zachodniosłowiańskiego. Zestawienie leksykonu kaszubskiego z sąsiednimi dialektami polskimi i polszczyzną literacką, nadto zbiorem przysłów w sześciu językach zachodniosłowiańskich pokazuje z jednej strony oryginalność kaszubszczyzny, a z drugiej jej związek z dużą rodziną językową i kulturową.
Languagepl polski
File
Pomierska_Justyna_Odpowiednie_dac_rzeczy_slowo_ 2019.pdf 246.18 KB
ZŁ 53 POMIERSKA 2020-01-31.pdf 246.18 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?