Mechanizmy bogacenia się i gromadzenia prywatnego majątku w opinii studentów międzynarodowych

Joanna Pietrzak

Abstract

The level of wealth is one of the key indicators of consumer purchasing power and spending patterns. The aim of this article is to confront some of the most important factors of individual wealth creation with the opinion of international students presented in a series of academic essays titled: What are the main drivers of building private wealth in your country? The analysis is based on 106 essays written by the students of Vorarlberg University of Applied Science (Dornbirn) and University of Gdańsk during the courses taught by the author in Austria and Poland. The following wealth creation factors were taken into consideration: income from employment, income from capital, private entrepreneurship, inheritance, as well as some specific factors of local character. Several differences were revealed as to the significance of respective factors, depending on the stage of development of the economies represented by the students. The importance of inheritance and capital-based income flows were much more often emphasized by students from Austria, Germany, The Netherlands and Scandinavia. Students representing less developed economies (Poland, Russia, Ukraine) drew much more attention to work and employment as a way of building individual wealth. Some spontaneous comments added by the students throw additional light on the local conditions of accumulating wealth in different countries.
Author Joanna Pietrzak (FE / IIB)
Joanna Pietrzak,,
- Institute of International Business
Other language title versionsIndividual wealth creation factors in the opinion of international students
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol24
No9
Pages259-267
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishotoczenie ekonomiczne, dochody, indywidualne bogactwo, kapitał, praca
Keywords in Englisheconomic environment, private wealth, income, capital, wealth creation factors
Abstract in PolishPoziom zamożności jest kluczowym wyznacznikiem siły nabywczej konsumentów i ważnym elementem kształtowania wzorców zakupowych. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych mechanizmów bogacenia się w skali indywidualnej oraz weryfikacja, w oparciu o 106 esejów studentów z Polski, Austrii, Rosji, Holandii, Niemiec, Skandynawii i Ukrainy, w jakim stopniu mechanizmy te znajdują odzwierciedlenie w świadomości studentów z poszczególnych krajów. Pod uwagę wzięto następujące czynniki: dochody z pracy, dochody z kapitału, prywatną przedsiębiorczość, dziedziczenie oraz wybrane czynniki o charakterze lokalnym. Analizowane eseje ujawniły istotne różnice w poziomie wiedzy na temat mechanizmów pomnażania indywidualnego bogactwa. Studenci reprezentujący dojrzałe gospodarki rynkowe przywiązywali znacznie większą wagę do dziedziczenia i wykorzystania zasobów kapitałowych. Studenci z krajów o mniej stabilnym systemie rynkowym najczęściej wskazywali pracę i zatrudnienie jako drogę do wzrostu indywidualnej zamożności. Spontaniczne komentarze, zamieszczane przez studentów na temat lokalnych uwarunkowań bogacenia się w ich krajach macierzystych, rzucają dodatkowe światło na to zagadnienie i są ciekawym elementem poznawczym.
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_9_2017_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
UwagiPłyta CD
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?