Идеологическая борьба на страницах журналов ”Newsweek Polska” и „Sieci”: либеральная трансформация vs. либеральная революция

Tatiana Kananowicz

Abstract

In the article the author analyzes some ideologemes of current political discourse in Polish print media, which are the base of narration of two competitive weeklies — „Newsweek Polska” and „Sieci”. The linguistic analysis of the semantic field of the ideologemes is prefaced with the brief description of political and media situation in Poland, underlining the dichotomy in political and media spheres, affecting the narration in print media.
Author Tatiana Kananowicz (FL / IESP)
Tatiana Kananowicz,,
- Institute of Eastern-Slavic Philology
Other language title versionsWalka ideologiczna na łamach tygodników „Newsweek Polska” i „Sieci”: liberalna transformacja vs liberalna rewolucja
Journal seriesPrzegląd Rusycystyczny, ISSN 0137-298X, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol40
No4
Pages100-115
Publication size in sheets0.75
Abstract in PolishObiektem badań w artykule są wybrane ideologemy współczesnego prasowego dyskursu politycznego, w oparciu o które budują swoje narracje dwa konkurujące ze sobą tygodniki opinii — „Newsweek Polska” i „Sieci”. Lingwistyczna analiza semantycznego pola ideologemów poprzedzona została krótkim zarysem sytuacji politycznej i medialnej w Polsce, w którym zaakcentowano dychotomiczny podział w polityce i w mediach, rzutujący na analizowany przekaz polityczny publicystyki prasowej.
URL http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7344/5529
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 04-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 04-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back