Własność jako uprawnienie

Władysława Kiwak

Abstract

The property belongs to the man. It brings forth in connection with taking conscious decision. The property becomes a part of the collective memory and cultural heritage of the nation. The property combines not only with possession but also with authorization. The tendency to accumulating depends on authorization and the structure of property rights. Human development is suppressed by the lack of well-defined property rights.
Author Władysława Kiwak (FE / DMicro)
Władysława Kiwak,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsThe property as the authorisation
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No260
Pages45-55
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwłasność, prawa własności, posiadanie, uprawnienia, dziedziczenie
Keywords in Englishproperty, property rights, heritage, heirdom, possession, entitlement
Abstract in PolishWłasność przynależy do człowieka i rodzi się z podjęciem przez niego świadomej i celowej działalności. Wchodzi do zbiorowej pamięci i dorobku kulturowego narodu. Własność łączy się nie tylko z posiadaniem, ale i uprawnieniami. Od uprawnień i struktury praw własności zależy skłonność do akumulacji i gromadzenia. Brak dobrze zdefiniowanych praw własności hamuje rozwój cywilizacyjny.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_260/05.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?