Deposit funding of Islamic and conventional banks in Malaysia

Iwona Sobol , Łukasz Dopierała

Abstract

Banks have very diverse structures of funding, which has not changed significantly over the years. Forms of funding used by modern banks include: capital, deposits and wholesale funding. Deposits, especially retail ones constitute the main source of bank funding. Banks’ customers invest their money in the form of deposits usually in order to receive interest. What also attracts customers to deposits is the security of investment. Banks deposits come with a very low default risk, since they are usually protected under deposit guarantee schemes. However it should be noted that not all banks can offer deposits characterised by the above-mentioned features. In the 1970s, an alternative banking system emerged in which financial instruments, including deposits, are structured in a different, unique way. A distinctive feature of Islamic banks is the obligation to conduct operations in accordance with the principles of sharia, which is the religious law of Muslims. The basic sharia principle applied by Islamic financial institutions is the prohibition of usury (arab. riba), which is understood as any sort of increase over the principal amount. The prohibition of riba has huge implications on operations conducted by Islamic banks since none of them can be based on interest. This also applies to deposits. It should be noted that Islamic scholars are generally of the opinion that saving is desirable, or even necessary, for the economic and social development of Muslim societies. However, mobilisation of savings in the Islamic banking system is much more challenging than in the conventional one. Deposits cannot be based on interest rate since this is contrary to sharia, but they still should bring certain profits so as to promote savings. The main purpose of the article is to characterise Islamic banks’ deposit funding and to compare the scope of usage of deposits in Islamic and conventional banks via the example of Malaysia. In the study qualitative, as well as quantitative research methods have been employed.
Author Iwona Sobol (FE/IIB)
Iwona Sobol,,
- Institute of International Business
, Łukasz Dopierała (FE/IIB)
Łukasz Dopierała,,
- Institute of International Business
Other language title versionsDepozyty jako forma finansowania banków islamskich i konwencjonalnych w Malezji
Journal seriesGdańskie Studia Azji Wschodniej, [Gdansk Journal of East Asian Studies, GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ], ISSN 2084-2902, e-ISSN 2353-8724, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No16
Pages164-177
Publication size in sheets8.20
Keywords in Polishbankowość islamska, bankowość konwencjonalna, depozyty, finansowanie
Keywords in Englishislamic banking, conventional banking, deposits, funding
Abstract in PolishBanki mają bardzo zróżnicowaną strukturę finansowania, która nie uległa znaczącym zmianom na przestrzeni lat. Formy, którymi finansują się nowoczesne banki, obejmują: kapitał, depozyty i finansowanie hurtowe. Depozyty, zwłaszcza detaliczne, stanowią główne źródło finansowania banku. Klienci banków inwestują swoje pieniądze w formie depozytów, zwykle w celu otrzymania odsetek. Ponadto tym, co przyciąga klientów do depozytów, jest bezpieczeństwo inwestycji, gdyż depozyty są zwykle chronione w ramach systemów gwarantowania depozytów. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie banki mogą oferować depozyty charakteryzujące się wyżej wymienionymi cechami. W latach 70. pojawił się alternatywny system bankowy – system islamski, w którym instrumenty finansowe, w tym depozyty, mają inną, niepowtarzalną specyfikę. Cechą charakterystyczną banków islamskich jest obowiązek prowadzenia operacji zgodnie z zasadami prawa religijnego muzułmanów – szariatu. Podstawową zasadą szariatu stosowaną przez islamskie instytucje finansowe jest zakaz lichwy (arab. riba), rozumiany jaka zakaz stosowania jakiegokolwiek oprocentowania. Zakaz riba ma ogromny wpływ na instrumenty oferowane przez banki islamskie, w tym depozyty, gdyż nie mogą być one oparte na stopie procentowej. Głównym celem artykułu jest charakterystyka finansowania banków islamskich za pomocą depozytów oraz porównanie zakresu wykorzystania depozytów w bankach islamskich oraz konwencjonalnych na przykładzie Malezji. Badania oparto zarówno na metodach jakościowych, jak i ilościowych.
DOIDOI:10.4467/23538724GS.19.023.11868
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/4127/3449
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Sobol_Iwona_Deposit_funding_2019.pdf Sobol_Iwona_Deposit_funding_2019.pdf 375,01 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?