Normatywne opcje rozwiązań paradoksu: konkurencja - współpraca na płaszczyźnie myślenia strategicznego

Jacek Rybicki , Piotr Grajewski , Emilia Dobrowolska

Abstract

n/a
Author Jacek Rybicki ZSZ
Jacek Rybicki,,
- Division of Strategic Management
, Piotr Grajewski ZSZ
Piotr Grajewski,,
- Division of Management Systems
, Emilia Dobrowolska ZSZ
Emilia Dobrowolska,,
- Division of Strategic Management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445]
Issue year2016
No444
Pages411-421
Keywords in Polishparadoks strategiczny, kooperacja, konkurencja, koopetycja, myślenie strategiczne, dialektyka myślenia
Keywords in Englishstrategic paradox, cooperation, competition, coopetiton, strateic thinking, dialectics of thinking
DOIDOI:10.15611/pn.2016.444.37
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34535
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back