Uwarunkowania wykorzystywania niestandardowych instrumentów finansowania potrzeb budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego

Paweł Galiński

Abstract

The article characterizes the determinants of the use of non-standard financial instruments by local governments. These are operations that are eliminated from the legal restrictions concerning the indebtedness of the units. The specifics of these instruments, their impact on shaping major budget categories and their dysfunctions are described. The reasons for their use are also discussed. Therefore,the issues determining the individual debt ratio in local governments that benefited from this type of instruments were analysed. Hence, the shares of: operating surplus in total revenues as well as total liabilities in total revenues in urban-rural and rural communes between 2012 and 2016 were assessed.
Author Paweł Galiński (FM / KBiF)
Paweł Galiński,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Other language title versionsConditions of using non-standard instruments of financing budget requirements by local governments
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No3/1
Pages133-142
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishniestandardowe operacje finansowe, dług, budżet, jednostka samorządu terytorialnego
Keywords in Englishnon-standard instruments, debt, budget, local government
Abstract in PolishW artykule scharakteryzowane uwarunkowania wykorzystywania przez jednostki samorządu terytorialnego niestandardowych instrumentów finansowych. Stanowią je operacje, które wyłączone są spod prawnych ograniczeń zadłużania się tych jednostek. Opisano specyfikę tych instrumentów, ich wpływ na kształtowanie się głównych kategorii budżetu oraz ich dysfunkcje. Omówiono również powody ich wykorzystywania. W tym celu przeanalizowano czynniki determinujące indywidualny wskaźnik zadłużenia w gminach, które korzystały z tego typu instrumentów. Oceniono tu zatem kształtowanie się udziałów: nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem oraz zobowiązań ogółem w dochodach ogółem w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich w latach 2012–2016.
URL https://wzr.ug.edu.pl/.zif/10_9.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back