Wstępna adaptacja i walidacja Skali klimatu przeciążenia pracą Mazzetti, Schaufeliego, Guglielmi i Depola

Andrzej Piotrowski , Paweł Jurek

Abstract

The aim of the research was to perform the initial adaptation and validation of the Overwork Climate Scale (OWCS) developed by Mazzetti, Schaufeli, Guglielmi and Depolo. The scale was designed to measure 2 dimensions: overwork endorsement and lacking overwork rewards. Material and Methods: The study was conducted on 2 samples of 580 and 103 workers respectively. A confirmatory factor analysis was conducted to test the OWCS structure. The validity of the scale was tested by correlation analysis using criterion variables including the perceived frequency of organizational stressors, job satisfaction, burnout and work engagement. The reliability of the Polish version of the OWCS was estimated by computing 2 internal consistency measures – Cronbach’s α and McDonald’s ω. Results: The result of the confirmatory factor analysis showed that the 2-factor model adequately represents the data and has a substantially better fit index than the 1-factor model. The reliability of both measured dimensions, i.e., overwork endorsement (α = 0.80, ω = 0.85) and lacking overwork rewards (α = 0.74, ω = 0.79) was found to be satisfactory, with the overall overwork climate (α = 0.82, ω = 0.86) also measured reliably. As expected, it was shown that as the perception of the overwork climate increases, there is a higher frequency of organizational stressors declared, the organization is evaluated as more oppressive, and higher loss of control over work is reported. Conclusions: The results of preliminary research using the Polish version of the OWCS indicate that the tool has good psychometric properties, which encourages further research on its full validation, including the development of a statistical standard.
Author Andrzej Piotrowski (FSS / IPsych / DPPFP)
Andrzej Piotrowski,,
- Division of Personality Psychology and Forensic Psychology
, Paweł Jurek (FSS / IPsych / DSP)
Paweł Jurek,,
- Division of Social Psychology
Other language title versionsA preliminary adaptation and validation of the Overwork Climate Scale by Mazzetti, Schaufeli, Guglielmi and Depolo
Journal seriesMedycyna Pracy, ISSN 0465-5893, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol70
No2
Pages177-188
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwalidacja, Skala klimatu przeciążenia pracą, klimat przeciążenia pracą, pomiar klimatu przeciążenia pracą, wstępna adaptacja, konsekwencje klimatu przeciążenia pracą
Keywords in Englishvalidation, Overwork Climate Scale, overwork climate, measurement of overwork climate, initial adaptation, consequences of overwork climate
ASJC Classification2739 Public Health, Environmental and Occupational Health; 2700 General Medicine
Abstract in PolishCelem badań były wstępna adaptacja i walidacja Skali klimatu przeciążenia pracą (SKPP) (Overwork Climate Scale) Mazzetti, Schaufeliego, Guglielmi i Depola. Skala ta analizuje 2 wymiary: wspieranie pracy ponad wymiar oraz brak wynagrodzenia za pracę ponad normę. Materiał i metody: Badania wstępnej adaptacji i walidacji skali przeprowadzono w 2 grupach: 580- i 103-osobowej. Trafność czynnikową skali zweryfikowano, wykorzystując konfirmacyjną analizę czynnikową. Trafność zewnętrzną testowano z zastosowaniem współczynników korelacji ze zmiennymi, które teoretycznie powiązane są ze wspieraniem w danej organizacji klimatu pracy ponad wymiar oraz brakiem wynagrodzenia za pracę ponad normę. Rzetelność obliczono za pomocą współczynników zgodności wewnętrznej α Cronbacha oraz ω McDonalda. Wyniki: Analiza czynnikowa wykazała dobre dopasowanie modelu 2-czynnikowego SKPP. Uzyskane wyniki analizy rzetelności pozwalają uznać, że SKPP rzetelnie mierzy wspieranie pracy ponad wymiar (α = 0,80, ω = 0,85) oraz brak wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach (α = 0,74, ω = 0,79), a także ogólnie klimat przeciążenia pracą (α = 0,82, ω = 0,86). Ponadto, zgodnie z przewidywaniami, wykazano, że im bardziej, zdaniem pracowników, obciąża ich klimat w miejscu pracy, tym większą częstotliwość stresorów organizacyjnych wskazują. Oceniają również miejsce pracy jako bardziej opresyjne oraz deklarują większą utratę kontroli nad pracą i wyższy poziom wypalenia zawodowego. I odwrotnie, im mniej obciążające, zdaniem osób zatrudnionych w danej organizacji, jest środowisko pracy, tym większą satysfakcję zawodową deklarują oraz przejawiają większe zaangażowanie w wykonywane obowiązki zawodowe. Wnioski: Wyniki wstępnych badań z użyciem polskiej wersji SKPP wskazują, że narzędzie to ma dobre właściwości psychometryczne, co zachęca do dalszych badań nad jego pełną walidacją, w tym nad opracowaniem norm.
DOIDOI:10.13075/mp.5893.00771
URL http://medpr.imp.lodz.pl/pdf-99082-39354?filename=Wstepna%20adaptacja%20i.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.36; WoS Impact Factor: 2018 = 0.778 (2) - 2018=0.673 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?