Poszukiwanie wsparcia społecznego jako mediator związku cynicznej wrogości i bezradności, stanowiących współczesne zagrożenia społeczne

Artur Sawicki , Monika Mokosińska , Agnieszka Swarra , Paweł Atroszko

Abstract

Studies systematically show that cynical hostility is associated with a number of psychological constructs and health outcomes. This research emphasizes its role concerning social relations and hopelessness. It is hypothesized that seeking social support will mediate the relationship between cynical hostility and hopelessness among university students. Two hundred and forty four participants (151 women, 89 men, 4 persons whodid not report gender) took part in this study, M = 21.33; SD = 2.80. The original hypothesis was partially confirmed. Seeking emotional (but not instrumental) support wasa partial mediator of studied association. The following results are part of the research into cynical hostility and its consequences. In the perspective of current tendencies it seems necessary to examine it in terms of its impact on the areas of life which are not connected only with health but especially those related to interactions with other people. The definition itself indicates that a hostile attitude towards others and the lack of trust do not foster cooperation, satisfactory relationships, and thus do not build social capital and economic development.
Author Artur Sawicki (FSS / IPsych)
Artur Sawicki,,
- Institute of Psychology
, Monika Mokosińska (FSS / IPsych)
Monika Mokosińska,,
- Institute of Psychology
, Agnieszka Swarra (FSS / IPsych)
Agnieszka Swarra,,
- Institute of Psychology
, Paweł Atroszko (FSS / IPsych / DPS)
Paweł Atroszko,,
- Division of Psychometrics and Statistics
Other language title versionsSeeking social support as a mediator of the relationship between cynical hostility and hopelessness, constituting the present-day social threats
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389, [2354-0389], (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol18
No1
Pages111-134
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishstres, bezradność, cynizm, wsparcie społeczne
Keywords in Englishstress, hopelessness, cynicism, social support
Abstract in PolishBadania systematycznie pokazują związek cynicznej wrogości z wieloma zmiennymi psychologicznymi i zdrowiem. Niniejsze opracowanie ukazuje rolę cynicznej wrogości w kształtowaniu się relacji społecznych i związku ich jakości z poczuciem bezradności.Założono, że poszukiwanie wsparcia społecznego będzie mediatorem związku pomiędzy cyniczną wrogością a bezradnością u studentów. W badaniu udział wzięło244 studentów (151 kobiet, 89 mężczyzn, 4 osoby nie podały płci) ze średnią wieku M = 21,33 (SD = 2,80). Hipoteza została częściowo potwierdzona. Poszukiwanie wsparciaemocjonalnego (ale nie instrumentalnego) okazało się częściowym mediatorem badanego związku. Przedstawione wyniki wpisują się w nurt badań nad cyniczną wrogościąi jej konsekwencji. W perspektywie współczesnych tendencji koniecznym wydaje się przebadanie jej pod kątem wpływu na inne niż zdrowie przestrzenie życiowe,szczególnie te związane z interakcjami z innymi ludźmi. Sama definicja wskazuje na wrogie nastawienie do innych i brak zaufania, które z kolei nie sprzyjają współpracy, satysfakcjonującym związkom, a co za tym idzie – budowaniu kapitału społecznegoi rozwoju gospodarki.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/issue/view/256/130
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?