Poszukiwanie wsparcia społecznego jako mediator związku cynicznej wrogości i bezradności, stanowiących współczesne zagrożenia społeczne

Artur Sawicki , Monika Mokosińska , Agnieszka Swarra , Paweł Atroszko

Abstract

Studies systematically show that cynical hostility is associated with a number of psychological constructs and health outcomes. This research emphasizes its role concerning social relations and hopelessness. It is hypothesized that seeking social support will mediate the relationship between cynical hostility and hopelessness among university students. Two hundred and forty four participants (151 women, 89 men, 4 persons whodid not report gender) took part in this study, M = 21.33; SD = 2.80. The original hypothesis was partially confirmed. Seeking emotional (but not instrumental) support wasa partial mediator of studied association. The following results are part of the research into cynical hostility and its consequences. In the perspective of current tendencies it seems necessary to examine it in terms of its impact on the areas of life which are not connected only with health but especially those related to interactions with other people. The definition itself indicates that a hostile attitude towards others and the lack of trust do not foster cooperation, satisfactory relationships, and thus do not build social capital and economic development.
Autor Artur Sawicki (WNS / IPsych)
Artur Sawicki
- Instytut Psychologii
, Monika Mokosińska (WNS / IPsych)
Monika Mokosińska
- Instytut Psychologii
, Agnieszka Swarra (WNS / IPsych)
Agnieszka Swarra
- Instytut Psychologii
, Paweł Atroszko (WNS / IPsych / ZPiS)
Paweł Atroszko
- Zakład Psychometrii i Statystyki
Inne wersje tytułuSeeking social support as a mediator of the relationship between cynical hostility and hopelessness, constituting the present-day social threats
Tytuł czasopisma/seriiMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389, [2354-0389], (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Tom18
Nr1
Paginacja111-134
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.15
Słowa kluczowe w języku polskimstres, bezradność, cynizm, wsparcie społeczne
Słowa kluczowe w języku angielskimstress, hopelessness, cynicism, social support
Streszczenie w języku polskimBadania systematycznie pokazują związek cynicznej wrogości z wieloma zmiennymi psychologicznymi i zdrowiem. Niniejsze opracowanie ukazuje rolę cynicznej wrogości w kształtowaniu się relacji społecznych i związku ich jakości z poczuciem bezradności.Założono, że poszukiwanie wsparcia społecznego będzie mediatorem związku pomiędzy cyniczną wrogością a bezradnością u studentów. W badaniu udział wzięło244 studentów (151 kobiet, 89 mężczyzn, 4 osoby nie podały płci) ze średnią wieku M = 21,33 (SD = 2,80). Hipoteza została częściowo potwierdzona. Poszukiwanie wsparciaemocjonalnego (ale nie instrumentalnego) okazało się częściowym mediatorem badanego związku. Przedstawione wyniki wpisują się w nurt badań nad cyniczną wrogościąi jej konsekwencji. W perspektywie współczesnych tendencji koniecznym wydaje się przebadanie jej pod kątem wpływu na inne niż zdrowie przestrzenie życiowe,szczególnie te związane z interakcjami z innymi ludźmi. Sama definicja wskazuje na wrogie nastawienie do innych i brak zaufania, które z kolei nie sprzyjają współpracy, satysfakcjonującym związkom, a co za tym idzie – budowaniu kapitału społecznegoi rozwoju gospodarki.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/issue/view/256/130
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?