Financing of cultural projects through crowdfunding platforms in Poland using the example of wspieramkulture.pl

Angelika Kędzierska-Szczepaniak , Joanna Próchniak

Abstract

Culture financing is becoming particularly important due to the growing global demand for funds in culture, even as financial institutions attitudes to such financing become more prudent. One method of obtaining funds is by using crowdfunding platforms whose role is not limited to merely raising capital, but also to creating demand or interest among stakeholders of cultural projects. Social support for culture is growing rapidly in the United States and gradually in the EU. The analysis of the market of culture crowdfunding platforms in Europe allows researchers to formulate some conclusions on projects, support attitudes and follow market trends. Crowdfunding can be an opportunity to implement many cultural projects and verify support for them.
Author Angelika Kędzierska-Szczepaniak (FM/KBiF)
Angelika Kędzierska-Szczepaniak,,
- Katedra Bankowości i Finansów
, Joanna Próchniak (FM/DBE/BEU)
Joanna Próchniak,,
- Business Economics Unit
Other language title versionsFinansowanie projektów kulturalnych przez platformy crowdfundingowe w Polsce na przykładzie wspieramkulture.pl
Journal seriesNauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2018
No3 (23)
Pages12-22
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishprojekty kulturalne, przemysł kultury, przemysły kreatywne, crowdfunding, finansowanie społecznościowe
Keywords in Englishcultural projects, cultural sectors, cultural industries, crowdfunding, social funding
Abstract in PolishFinansowanie kultury jest szczególnie ważne ze względu na rosnący globalnie popyt na środki finansowe w kulturze wobec sceptycznego nastawienia do finansowania kultury przez tradycyjne instytucje finansowe. Jednym ze sposobów pozyskania środków jest wykorzystanie finansowania społecznościowego i platform crowdfundingowych, których rola nie ogranicza się wyłącznie do pozyskania kapitału, ale również do kreowania popytu czy zainteresowania wśród interesariuszy. Społeczne wsparcie kultury szybko wzrasta w Stanach Zjednoczonych oraz stopniowo w krajach UE. Analiza rynku platform wspierających kulturę w Europie pozwoliła badaczom sformułować wnioski dotyczące tych projektów oraz śledzić trendy rynkowe. Finansowanie społecznościowe i pośredniczące w nim platformy crowdfundingowe mogą stać się szansą dla wielu pomysłów kulturalnych, które bez takiego wsparcia nie miałyby możliwości zaistnienia na rynku. Nawet jeżeli projekt nie zakończy się sukcesem, jego pomysłodawca zdobywa wiedzę, poznaje opinie społeczeństwa i ma szansę na stworzenie czegoś innego, bardziej dopracowanego w przyszłości.
DOIDOI:10.15611/ms.2018.3.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=45487&from=publication
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-07-08)
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?