Barkoding DNA - nowoczesne podejście do identyfikacji organizmów

Zuzanna Kowalska , Filip Pniewski , Adam Latała

Abstract

There exists a great many species in the world. Many of them are still undiscovered and undescribed. Tradi-tional techniques of species identification based on their morphological peculriarity and specially designed keys have significant limitations. Therefore, there appear a need for a new approach to taxonomic identification of organisms that would be easy, fast and reliable. Barcoding DNA is the ideal candidate for species identification system based on one or several short DNA sequences characteristic for an organism. It can be used to determine the identity of known species or to describe undiscovered ones. In addition, it can be used in palaeoecology, biodiversity research and in studies on trophic networks. This paper presents the idea underlying DNA barcoding, standard markers used to organisms identification and possible applications of DNA barcodes in science and for practical and com-mercial purposes.
Author Zuzanna Kowalska (FOG / IO / DMEF)
Zuzanna Kowalska,,
- Division of Marine Ecosystems Functioning
, Filip Pniewski (FOG / IO / DMEF)
Filip Pniewski,,
- Division of Marine Ecosystems Functioning
, Adam Latała (FOG / IO / DMEF)
Adam Latała,,
- Division of Marine Ecosystems Functioning
Other language title versionsDNA barcoding - a modern approach to identification of organisms
Journal seriesKosmos, ISSN 0023-4249, (0 pkt)
Issue year2019
Vol68
No1
Pages89-96
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbarkoding DNA, bioróżnorodność, taksonomia
Keywords in Englishbiodiversity, DNA barcoding, taxonomy
Abstract in PolishNa świecie występuje wiele gatunków, z których jeszcze nie wszystkie są poznane i opisane. Tradycyjne techniki oznaczania taksonów, głównie przy wykorzystaniu cech morfologicznych i odpowiednich kluczy, mają istotne ograniczenia. Dlatego też istnieje potrzeba nowego podejścia do diagnozowania taksonomicznego organizmów i zastosowania metod, które będą łatwe, szybkie, tanie oraz wiarygodne. Barkoding DNA idealnie wpasowuje się w tę potrzebę. Jest to system identyfikacji gatunków w oparciu o jedną lub kilka krótkich, charakterystycznych dla danego organizmu sekwencji DNA. Może być on wykorzystany do ustalenia tożsamości znanych gatunków, bądź też do poznania tych nieodkrytych. Dodatkowo system ten może być wykorzystany w paleoekologii, badaniach różnorodności biologicznej i sieci troficznych oraz może mieć wiele innych zastosowań. Niniejsza praca przedstawia ideę barkodingu DNA, standardowe markery wykorzystywane do identyfikacji organizmów, a także możliwości wykorzystania barkodów DNA w nauce oraz w celach praktycznych i komercyjnych.
DOIDOI:10.36921/kos.2019_2493
URL https://kosmos.ptpk.org/index.php/Kosmos/article/view/2493/2492
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?