Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej - aspekty prawne, księgowe i podatkowe

Maciej Hyży

Abstract

The main purpose of this article is to present the benefits of running a limited partnership in tax and legal areas. Chapter 1 discusses the genesis of the limited partnership. Chapter 2 presents the legal aspects of running a limited partnership. Chapter 3 presents the accounting aspects of conducting business in the form of a limited partnership. Chapter 4 discusses the tax aspects of conducting business in the form of a limited partnership. This chapter also contains a case study which shows that due to conducting business activity, the partner's limited partner's income is taxed only once, because the advance payment is only paid on the achieved income. An income tax advance is not charged when withdrawals from profit are made during a tax year. For comparison, in the case of a limited liability company, both the company's profit and the payment of profit in the form of dividend to shareholders is taxed. As presented when discussing the legal aspects of a limited partnership, its limitation is particularly important when undertaking business activities that are particularly exposed to risk (e.g. medical and accounting services). It consists in the fact that the liability of limited partners (natural persons) is limited only to the limited partnership sum, and the liability of the general partner (legal person - limited liability company) is unlimited.
Author Maciej Hyży (FM/DA)
Maciej Hyży,,
- Department of Accounting
Pages246-260
Publication size in sheets0.70
Book Skoczylas Wanda, Kochański Konrad (eds.): Rachunkowość jako źródło informacji na potrzeby zarządzania wartością dla interesariuszy, Rozprawy i Studia, no. 1100, 2019, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN 978-83-7972-326-3, 295 p.
Keywords in Polishspółka komandytowa, opodatkowanie spółki komandytowej, rachunkowość spółki komandytowej, optymalizacja podatkowa
Keywords in Englishlimited partnership, taxation of a limited partnership, accounting of limited partership, tax optimization
Abstract in PolishGłównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie korzyści z prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej, w obszarach podatkowym i prawnym. W rozdziale 1 omówiono genezę spółki komandytowej. W rozdziale 2 zaprezentowano aspekty prawne prowadzenia spółki komandytowej. W rozdziale 3 zaprezentowano aspekty księgowe prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej. Rozdział 4 zawiera omówienie aspektów podatkowych prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej. Rozdział ten zawiera również analizę przypadków, w której wykazano, że dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej dochód wspólnika komandytariusza jest opodatkowany tylko raz, ponieważ zaliczkę płaci się tylko od osiągniętego dochodu. Nie jest pobierana zaliczka na podatek dochodowy w przypadku pobierania wypłat z zysku w trakcie roku podatkowego. Dla porównania, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opodatkowany jest zarówno zysk tej spółki jak i wypłata zysku w postaci dywidendy dla wspólników. Jak przestawiono przy omawianiu aspektów prawnych spółki komandytowej, szczególnie ważne przy podejmowaniu działalności gospodarczych szczególnie narażonych na ryzyko (np. usługi medyczne, księgowe) jest jego ograniczenie. Polega ono na tym, że odpowiedzialność komandytariuszy (osób fizycznych) jest ograniczona tylko do sumy komandytowej, a odpowiedzialność komplementariusza (osoby prawnej – spółki z o.o.) jest nieograniczona. Z drugiej strony trzeba pamiętać o odpowiednim prowadzeniu formy rozliczeń księgowych i podatkowych oraz opłacaniu składek ZUS.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 11-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?