Game localization pitfalls: translation and multitextuality

Ewa Barbara Nawrocka

Abstract

From the translator’s perspective multitextuality is one of the major challenges of video games localization. The translator needs to cope with texts spanning from the most standard, such as error messages, to the most creative, for example poems. Although every game is unique, it is possible to observe some commonalities with respect to textual genres and text types in video games. Various text types play diverse functions, their content is outstandingly multifarious and they include both standard and creative style and terminology. All of this leads to an assertion that they call for different translation approaches: a standard approach, a creative approach or a mixed approach.
Author Ewa Barbara Nawrocka (FL / IEAS)
Ewa Barbara Nawrocka,,
- Institute of English and American Studies
Other language title versionsPułapki lokalizacji gier. Tłumaczenie a wielotekstowość
Journal seriesBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No16/4
Pages101-128
Publication size in sheets1.35
Keywords in Polish lokalizacja gier, lokalizacja, podejście tłumaczeniowe, podejście standardowe, podejście kreatywne, podejście mieszane, wielotekstowość
Keywords in Englishgames localization, localization, translation approaches, standard approach, creative approach, mixed approach, multitextuality
Abstract in PolishZ perspektywy tłumacza wielotekstowość jest jednym większych wyzwań lokalizacji gier wideo. Tłumacz musi radzić sobie z tekstami od najbardziej standardowych, jak komunikaty o błędach, do najbardziej kreatywnych, jak np. wiersze. Chociaż każda gra jest unikalna, można zauważyć pewne prawidłowości w odniesieniu do gatunków i typów tekstów w grach wideo. Odgrywają one różne funkcje, ich zawartość jest wyjątkowo zróżnicowana i zawierają standardowy i kreatywny styl oraz terminologię. Wszystko to prowadzi do stwierdzenia, że do poszczególnych typów tekstów należy odpowiednio dobrać podejście tłumaczeniowe: standardowe, kreatywne lub mieszane.
DOIDOI:10.26881/bp.2019.4.04
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/beyond/article/view/4062/3389
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Nawrocka_Ewa_Barbara_Game_localization_pitfalls_2019.pdf 1.11 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Licencja Utwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?