Usługi a łańcuch wartości przedsiębiorstw przemysłowych - aspekty teoretyczne

Joanna Stefaniak

Abstract

The modern economy is characterized by progressive servitisation of manufacturing, which means an increasingly wider provision of services by manufacturing companies. These services are associated with the provision of technological, operational, financial or distribution solutions and are increasingly important for creating business value. The value chain concept is useful in analysing the impact of these activities on the value and competitiveness of the firm. The aim of the article is to analyse the role of services for manufacturing companies using the value chain concept. Based on theoretical considerations, the author concludes that services are present in all links of the firm’s value chain, but their role varies. Business-to-business services can determine competitiveness of businesses as they allow them to focus on strategic areas and better meet their customers’ needs.
Author Joanna Stefaniak (FE / RCEI)
Joanna Stefaniak,,
- Research Centre on European Integration
Other language title versionsServices and value chain of manufacturing companies - theoretical aspects
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1426-9724, (B 8 pkt)
Issue year2017
Vol76
No5
Pages147-158
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishusługi, łańcuch wartości, serwicyzacja, usługi dla biznesu
Keywords in Englishservices, value chain, servitisation, business-to-business services
Abstract in PolishNowoczesna gospodarka charakteryzuje się postępującymi procesami serwicyzacji przemysłu, co oznacza większy zakres wykorzystywania usług w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Usługi te spełniają różne funkcje związane z dostarczaniem rozwiązań technologicznych, operacyjnych, finansowych czy dystrybucyjnych i mają coraz większe znaczenie dla tworzenia wartości przedsiębiorstwa. A koncepcja łańcucha wartości pozwala na analizę wpływu tych działań na wartość i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie roli usług w przedsiębiorstwach przemysłowych, wykorzystując koncepcję łańcucha wartości. Opracowanie ma charakter teoretyczny. Po przeanalizowaniu literatury przedmiotu można stwierdzić, że usługi są obecne we wszystkich fazach łańcucha wartości przedsiębiorstwa, ale ich rola jest różna. Wykorzystanie usług w przedsiębiorstwie może decydować o jego konkurencyjności, gdyż pozwalają one koncentrować się na strategicznych obszarach oraz lepiej realizować potrzeby odbiorców.
URL https://wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/ZNPoz76.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back