Имидж Ярослава Качиньского в политическом дискурсе польской публицистики (на материале социально-политических еженедельников)

Tatiana Kananowicz

Abstract

In the article the author introduces the semantic structure of the positive and negative images of one of the most popular Polish politicians of last decades — Jarosław Kaczyński, on the basis of political narration of two competitive weeklies — “Newsweek Polska” and “Sieci”. Under this approach the image is defined as a complex semantic construction consisting of at least few semantic representations concentrated around labels (basic nominatios). Both weeklies present different images of the politician, using various linguistic and textual means.
Author Tatiana Kananowicz (FL/IESP)
Tatiana Kananowicz,,
- Institute of Eastern-Slavic Philology
Other language title versionsWizerunek Jarosława Kaczyńskiego w dyskursie politycznym polskiej publicystyki (na materiale tygodników opinii)
Image of Jarosław Kaczyński in political discourse of Polish journalism (on the material of opinion-based weeklies)
Journal seriesPrzegląd Rusycystyczny, ISSN 0137-298X, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol169
No1
Pages36-54
Publication size in sheets0.90
Keywords in Englishpolitical discourse in print media, political image, discourse analysis, semantic structure
Abstract in PolishW artykule została przedstawiona semantyczna struktura pozytywnego i negatywnego wizerunku jednego z najbardziej popularnych polskich polityków ostatnich kilkunastu lat – Jarosława Kaczyńskiego, na materiale narracji politycznych dwóch konkurujących ze sobą tygodników opinii - „Newsweek Polska” i „Sieci”. Wizerunek w tym ujęciu jawi się jako złożony konstrukt semantyczny, składający się z co najmniej kilku prezentacji semantycznych, skoncentrowanych wokół tzw. etykiet (bazowych nominacji). Badane tygodniki przedstawiają dwa odmienne wizerunki J. Kaczyńskiego, stosując różnorodne środki lingwistyczne i tekstowe.
DOIDOI:10.31261/pr.7721
URL https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7721
Languageru rosyjski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?