Broken heroes… kitsch or art? Reception of Igor Mitoraj’s works

Magdalena Howorus-Czajka

Abstract

The article summarizes the reception of Igor Mitoraj’s art in his motherland, which he emigrated from in the 1960’s. Mitoraj is one of few Polish sculptors who were celebrated in the world, and what is more, they succeeded financially. His sculptures adorn public areas in Europe, Asia and America. However, reception of his works in his motherland was bipolar – cherished by some and at the same time undervalued by others. The artist was being accused of conformism, creating commercial art, even kitsch. Then who was Igor Mitoraj? How is his art evaluated almost four years after his death? In this article, besides the summary of his art, I wish to present episodic background of the ambiguous reception of Mitoraj’s sculptures in Poland. I use information from articles in professional magazines and from ordinary newspapers.
Author Magdalena Howorus-Czajka (FL/ICS)
Magdalena Howorus-Czajka,,
- Institute of Culture Studies
Other language title versionsPokonani bohaterowie... kicz czy sztuka? Recepcja prac Igora Mitoraja
Journal seriesRoczniki humanistyczne, ISSN 0035-7707, (B 15 pkt)
Issue year2018
Vol66
No4
Pages151-172
Publication size in sheets1.20
Keywords in Polishpolska rzeźba XX w., rzeźba figuratywna, recepcja sztuki, Igor Mitoraj
Keywords in EnglishPolish sculpture of the twentieth century, figurative sculpture, art reception, Igor Mitoraj
Abstract in PolishArtykuł stanowi podsumowanie recepcji twórczości Igora Mitoraja w jego ojczyźnie, z której wyemigrował w latach 60. XX wieku. Mitoraj to jeden z niewielu polskich rzeźbiarzy światowej sławy, w dodatku odnoszących sukcesy finansowe. Jego rzeźby zdobią miejsca publiczne w Europie, Azji i Ameryce. Jednak odbiór prac Mitoraja w kraju ojczystym był dwojaki – przez jednych były cenione, przez innych krytykowane. Artystę posądzano o konformizm, tworzenie sztuki komercyjnej, a nawet kicz. Kim zatem był Igor Mitoraj? Jak oceniana jest jego sztuka kilka lat po śmierci artysty? W niniejszym artykule oprócz przeglądu dzieł Mitoraja pragnę przedstawić epizodyczne tło niejednoznacznego odbioru jego rzeźb w Polsce. Korzystam z informacji zawartych zarówno w artykułach publikowanych w czasopismach specjalistycznych, jak i artykułach prasy codziennej.
DOIDOI:10.18290/rh.2018.66.4-8
URL http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/download/10839/10765
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0.000
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?