Wpływ postępu technicznego na politykę cenową zakładów fotograficznych działających na terenie województwa pomorskiego

Adam Wiśniewski

Abstract

Technological progress creates a framework for dynamic enterprise development, but on the other hand it generates a serious threat to their performance. The photographic service sector is exceptionally sensitive to changes in the technological environment, which influences on many areas related to the functioning of enterprises in this sector. The author has assessed the pricing policy of photographic companies in the Pomeranian Voivodship with the presentation of the changing costs of production and prices of basic products. The study is based on selected results of research, which is concerned with broadly understood perspectives of development of the photographic services market in Poland.
Author Adam Wiśniewski (FM)
Adam Wiśniewski,,
- Faculty of Management
Other language title versionsThe impact of technological progress on the price policy of photographic companies operating in the Pomeranian Voivodship
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol24
No10
Pages751-765
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpostęp techniczny, polityka cenowa, rentowność
Keywords in Englishtechnological progress, price policy, profitability
Abstract in PolishPostęp techniczny tworzy ramy dla dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw, z drugiej jednak strony stwarza ogromne zagrożenie dla ich funkcjonowania. Sektor usług fotograficznych jest wyjątkowo wyczulony na zmiany w otoczeniu technologicznym, które przekładają się na wiele obszarów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w tym sektorze. W artykule dokonano oceny polityki cenowej prowadzonej przez zakłady fotograficzne na terenie województwa pomorskiego wraz z prezentacją zmieniających się w czasie kosztów produkcji i cen podstawowych produktów. W opracowaniu wykorzystano wybrane wyniki badania, które dotyczyło szeroko rozumianych perspektyw rozwoju rynku usług fotograficznych w Polsce.
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/marketing_i_rynek_cd_10_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
UwagiPłyta CD
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back