The risk of credit indexed with foreign exchange

Jerzy Zemke

Abstract

The purpose of the paper is to identify and measure the risk of hypothecary credit indexed to the Swiss franc rate. The study is based on real data showing the payment of credit obligations in the period November 2006 – October 2012. An assumption was made about the acceptable level of the PLN/CHF currency exchange rate, being an essence of the definition of risk of credit index in the foreign exchange.The conclusion supports the hypothesis of the paper that the analysed credit product does not show the basic property of a credit. Indexation in combination with the indexation currency rate growth translates into a growing balance of the credit obligation.
Author Jerzy Zemke (FM / DE)
Jerzy Zemke,,
- Department of Econometrics
Other language title versionsRyzyko kredytu indeksowanego walutą obcą
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No353
Pages154-176
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishkredyt hipoteczny, kredyt indeksowany frankiem szwajcarskim, ryzyko kredytu hipotecznego indeksowanego waluta obcą, pomiar ryzyka
Keywords in Englishhypothecary credit, credit indexation to Swiss franc, risk of hypothecary credit indexed with foreign exchange, risk measure
Abstract in PolishCelem pracy jest identyfikacja i pomiar ryzyka kredytu hipotecznego indeksowanego walutą obcą – CHF. Przeprowadzono badanie na rzeczywistych danych kredytu indeksowanego walutą CHF w okresie listopad 2006 – październik 2012. Zdefiniowano ryzyko produktu jako wzrost kursu PLN/CHF powyżej poziomu, który powodował utratę płynności finansowej. Zdefiniowano model ryzyka jako wektor losowy o jednej składowej, kurs PLN/CHF. Wartością dodaną pracy jest pewnik, że analizowany produkt nie wykazuje podstawowej właściwości kredytu, mianowicie indeksacja w połączeniu ze wzrostem kursu walutowego PLN/CHF powoduje wzrost salda zadłużenia kredytowego pomimo spłat kapitału.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_353/12.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?