Historia badań archeologicznych kwartału ulic: Świętojańska-Pańska-Szeroka-Szklary

Joanna Potulska

Abstract

The chapter presents the results of archaeological research conducted within the urban quarter closed by the streets: Świętojańska, Pańska, Szeroka and Szklary. The course and scope of the work carried out by the institutions running them were described together with the preliminary data of the authors of the research on the oldest documented traces of human activity in this area and the moment when the brick development of the quarter was started. The source basis of the presented synthesis, due to the few previous publications, were reports on research works submitted to the Provincial Office for the Protection of Monuments in Gdańsk.
Author Joanna Potulska (FH)
Joanna Potulska,,
- Faculty of History
Other language title versionsHistory of archaeological research of the quarter of the streets: Świętojańska-Pańska-Szeroka-Szklary
Pages27-34
Publication size in sheets0.5
Book Dąbal Joanna (eds.): Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ulicy Świętojańskej 6-7 w Gdańsku, 2018, Uniwersytet Gdański, ISBN 978-83-61077-50-3, 303 p.
Keywords in PolishGdańsk, archeologia, średniowiecze, Centrum Dominikańskie, kamienica
Keywords in EnglishGdańsk, archeology, Middle Ages, Dominican Center, tenement house
Abstract in PolishW rozdziale przedstawiono wyniki badań archeologicznych prowadzonych w obrębie kwartału miejskiego zamkniętego ulicami: Świętojańska, Pańska, Szeroka i Szklary. Opisano przebieg i zakres prac zrealizowanych przez prowadzące je instytucje oraz przedstawiono wstępne dane autorów badań dotyczące najstarszych zadokumentowanych śladów działalności człowieka na tym terenie oraz momentu powstania zabudowy murowanej kwartału. Podstawą źródłową prezentowanej syntezy, ze względu na nieliczne dotychczasowe publikacje, były sprawozdania z prac badawczych złożone w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Additional fields
UwagiBrak objętości od autora
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back