Profil lessów podolskich w Wołoczysku nad Zbruczem (Ukraina): wstępne wyniki badań przyrodniczych i radiometrycznych

Stanisław Fedorowicz , Maria Łanczont , Andryj Bogucki , Przemysław Mroczek , Grzegorz Adamiec , Andrzej Bluszcz , Piotr Moska

Abstract

n/a
Publication typeMeeting abstract
Author Stanisław Fedorowicz (FOG / IG / DGQG)
Stanisław Fedorowicz,,
- Department of Geomorphology and Quarternary Geology
, Maria Łanczont
Maria Łanczont,,
-
, Andryj Bogucki
Andryj Bogucki,,
-
, Przemysław Mroczek
Przemysław Mroczek,,
-
, Grzegorz Adamiec
Grzegorz Adamiec,,
-
, Andrzej Bluszcz
Andrzej Bluszcz,,
-
, Piotr Moska
Piotr Moska,,
-
Other language title versionsLoess profile in the Podolia Upland (Volochysk site on the Zbruch River, Ukraina): preliminary results of nature and radiometric investigations
Pages120-122
Publication size in sheets0.3
Book Błaszkiewicz Mirosław, Brose Fritz (eds.): XIX Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski: Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w Dolinie Dolnej Odry, Cedynia, 3-7.09.2012 r. , 2012, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7863-089-0, 237 p.
Keywords in Polishsekwencja lessowo-glebowa, struktury peryglacjalne, rozkład uziarnienia, daty TL
Keywords in Englishloess-soil sequence, periglacial structures, particle size distribution, TL dates
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?