Charakterystyka modeli wsparcia zarządzania projektami na uczelniach wyższych w Polsce

Aleksandra Szafran

Abstract

The purpose of the article is to review the currently existing project management models at public universities in Poland. The efficiency of the largest Polish universities in the submission and implementation of projects financed from external sources were analyzed, as well as the approach of each institution to the supporting structures in the ongoing project management. The growing importance of the project management was discussed in the article and the role of Project Management Office in the organization. The conclusion also indicates the need to look at these issues in the public university environment in Poland, due to the need of improving management of public funds and increasing the activity of Polish scientific institutions in the European arena.
Author Aleksandra Szafran (FM)
Aleksandra Szafran,,
- Faculty of Management
Other language title versionsCharacteristic aspects of project management model at public universities in Poland
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No3, cz. 2
Pages275-291
Publication size in sheets0.80
Keywords in Polishprojekty, program, portfel projektów, zarządzanie portfelem projektów, system zarządzania projektami na uczelni, zarządzanie projektem, projekty finansowane ze środków UE, PMO, Biuro Zarządzania Projektami
Keywords in Englishprojects, program, project portfolio, project portfolio management, project management system at universities, project financed from UE funds, PMO, Project Management Office
Abstract in PolishCelem artykułu jest przegląd panujących w chwili obecnej systemów zarządzania projektami na wybranych publicznych uczelniach wyższych w Polsce. Analizie poddane zostały dane statystyczne największych polskich uczelni w zakresie składania i realizacji projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł, a także podejścia każdej z instytucji do przyjętych struktur wspierania pracowników w bieżącym zarządzaniu projektami. Omówione zostało rosnące znaczenie w organizacjach roli zarządzania projektami oraz przyjętej na świecie roli Biur Zarządzania Projektami (Project Management Office). Coraz większym zainteresowaniem organizacji staje się tematyka zarządzania portfelem projektów w kontekście strategicznego zarządzania jednostką. W konkluzji wskazana została również potrzeba przyjrzenia się tym kwestiom w środowisku publicznych uczelni wyższych w Polsce, ze względu na konieczność lepszego zarządzania publicznymi środkami oraz zwiększenia aktywności polskich instytucji naukowych na arenie europejskiej.
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Szafran_Aleksandra_Charakterystyka_modeli_2018.pdf Szafran_Aleksandra_Charakterystyka_modeli_2018.pdf 503,01 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?