Развитие творческой активности у учеников как важнейшая задача учителя дошкольного образования

Alicja Komorowska-Zielony

Abstract

n/a
Autor Alicja Komorowska-Zielony (WNS/IPed/ZBnDiSz)
Alicja Komorowska-Zielony
- Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą
Paginacja417-427
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,51
Książka Маноха I. П. (red.): Вища освiта Украïни у контекстi iнтеграцiï до Європейського освiтнього простору , 2016, Гнозис, ISBN 978-966-2760-42-2, 508 s.
Językru rosyjski
Punktacja (całkowita)5
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*1 (2020-08-09)
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?