Rola aspektu fabularnego i probabilistycznego w grach serio

Halina Czubasiewicz , Marek Kalinowski

Abstract

A serious game is a tool increasingly used in various areas of management. The solutions used in their design have a significant impact on the extent they achieve their objectives. Therefore, the authors have attempted to develop a classification of serious games in two important criterias: the type of story and predictability of gameplay from the perspective of the players. Next, they determined possible implications of the use of different options. To achieve this objective they analyzed some training and assessment games with different solutions applied.
Author Halina Czubasiewicz (FM / IOM / DPM)
Halina Czubasiewicz,,
- Division of Personnel Management
, Marek Kalinowski (FM / IOM / DPM)
Marek Kalinowski,,
- Division of Personnel Management
Other language title versionsRole of story and probabilistic aspects in serious games
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No429
Pages13-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgry serio, prawdopodobieństwo, fabuła
Keywords in Englishserious games, probability, story
Abstract in PolishGry serio stanowią narzędzie coraz częściej wykorzystywane w różnych obszarach zarządzania. Rozwiązania stosowane podczas ich projektowania mają istotny wpływ na stopień, w jakim pozwalają one osiągać stawiane przed nimi cele. Dlatego autorzy opracowania podjęli próbę klasyfikacji gier serio ze względu na dwa istotne kryteria: rodzaj warstwy fabularnej oraz przewidywalność przebiegu rozgrywki z perspektywy graczy, a następnie określili możliwe implikacje zastosowania poszczególnych wariantów. Do osiągnięcia powyższego celu dokonali analizy dobranych celowo gier szkoleniowych różniących się pod względem zastosowanych w nich rozwiązań.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.429.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/34134/Czubasiewicz_Rola_Aspektu_Fabularnego_i_Probabilistycznego_w_Grach_2016.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-03-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?