Efekt "wow" i co dalej. Technologie mobilne w projektowaniu dydaktycznym nauczycieli. Wyniki badań wideoetnograficznych

Lucyna Kopciewicz

Abstract

This text presents and discusses results of empirical research conducted during 3 school semesters (1.5 of school year) in a primary school in Poland. The research focused on the introduction of tablets (iPads) to didactic design and aimed at the observation of learning processes of the entire school community in connection with the appearance of a new educational actor. The qualitative research approach was used integrating mainly video-ethnography (60 hours of recorded material). This research approach resulted in the identification of maps of teaching and learning practices and their meanings in the changing school field.
Author Lucyna Kopciewicz (FSS / IE / DPECS)
Lucyna Kopciewicz,,
- Division of Philosophy of Education and Cultural Studies
Other language title versions"Wow" effect and what then? Mobile technologies in teachers‘ didactic design: video-ethnographical research
Journal seriesRuch pedagogiczny, ISSN 0483-4992, (C 10 pkt)
Issue year2017
Vol87
No3
Pages97-115
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishszkoła, technologie mobilne, praktyki nauczania i uczenia się, wideo-etnografia
Keywords in Englishschool, mobile technology, practices of teaching and learning, video-ethnography
Abstract in PolishCelem niniejszego tekstu jest przedstawienie i omówienie wyników badań empirycznych prowadzonych w ciągu 3 semestrów nauki w jednej ze szkół podstawowych (1,5 roku szkolnego). Przedmiotem badań jest proces wdrożenia tabletów(iPady) do pracy dydaktycznej na lekcjach. Celem badań była obserwacja procesów uczenie się całej szkolnej społeczności w związku z pojawieniem się nowego edukacyjnego aktora. Wykorzystane zostało jakościowe podejście badawcze, bazujące na wideoetnografii (60 godzin nagrań). Efektem zastosowanego podejścia badawczego jest identyfikacja map praktyk nauczania i uczenia się oraz ich znaczeń w zmieniającym się polu szkolnym.
URL http://rp.edu.pl/nr-archiwalne/RP-2017-3.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?