Globalny wymiar bałtyckiego rynku żeglugi kontenerowej

Ernest Czermański

Abstract

This paper aims at summarizing the last period of the Baltic container shipping market’s development, especially after 2000. The author, taking especially into account changes that have occurred in 2010, ultimately demonstrate that through the analyzed changes, this market has become a global one - thus being shaped by global determinants influencing its further development. Author selected and analyzed some chosen, most important factors influencing future market development. Secondly, some chances and threats resulting from the described changes were presented, either for the entire market as a base for international trade of Baltic Sea Region countries, and for its actors, mainly shipping owners and operators acting as a supply side of the Baltic container market. Finally, author has tried to verify and questioned the doubts and strong concerns about the future of the Baltic container shipping, especially about the feeder services, as because there are real indications and arguments against these concern.
Author Ernest Czermański (FE / IMTST)
Ernest Czermański,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
Other language title versionsBaltic container shipping market goes global
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol7
No1
Pages31-41
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishżegluga kontenerowa, kontenery, armatorzy kontenerowi, Region Morza Bałtyckiego, transport morski, porty morskie, feeder service, globalizacja
Keywords in Englishcontainer shipping, containers, container operator, Baltic Sea region, maritime transport, feeder services, globalization
Abstract in PolishNiniejszy artykuł stanowi próbę podsumowania ostatniego okresu rozwoju bałtyckiego rynku żeglugi kontenerowej, szczególnie po roku 2000 z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły na nim w 2010 roku, aby w końcowym efekcie wykazać, iż rynek ten stał się rynkiem globalnym i podlega ogólnoświatowym czynnikom determinującym jego dalszy rozwój. Na wstępie zarysowano kształt i wymiar rynku poprzez analizę ilościową i jakościową. Pokazało to jego globalny wymiar. Następnie dokonano analizy szans i zagrożeń wynikających z opisanych zmian zarówno dla rynku jako elementu warunkującego międzynarodową wymianę handlową państw Regionu Morza Bałtyckiego, a także dla jego uczestników – głównie armatorów tworzących stronę podażową rynku. Na zakończenie podjęto próbę wykazania, iż prezentowane w środowisku biznesu kontenerowego silne obawy co do dalszej przyszłości bałtyckiej żeglugi dowozowej niekoniecznie mogą się spełnić, ponieważ istnieją realne przesłanki świadczące za jego dalszym rozwojem.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2016/04/4_E_Czermanski_WG_1_2016_1_GM_.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?