The theory of crowdfunding and its development in the Visegrad countries

Joanna Bednarz , Magdalena Markiewicz , Agnieszka Płoska

Abstract

The study is attempt to identify crowdfunding (CF) as the potential alternative to traditional instruments and explore its background, history and types of platforms. The aim of the study is to examine if the structure of population and the welfare of the countries are related to the availability of CF. The research is dedicated to the Visegrad countries (V4) in the period of 2006–2016. The analysis was based on data and statistics provided by Eurostat and World Bank. The authors used mainly descriptive statistics as a method of analysis and international desk research findings. The results show that CF stimulates innovation, however, there was not found direct relation between growth of GDP per capita and CF development measured by number of CF platforms in analysed countries. The number of CF platforms grew, however, in the V4 countries with relatively younger population.
Author Joanna Bednarz (FE / IIB)
Joanna Bednarz,,
- Institute of International Business
, Magdalena Markiewicz (FE / IIB)
Magdalena Markiewicz,,
- Institute of International Business
, Agnieszka Płoska
Agnieszka Płoska,,
-
Other language title versionsIstota i rozwój crowdfundingu w krajach wyszehradzkich
Pages25-41
Publication size in sheets0.98
Book Bilewicz Ewa, Gryczka Marcin, Nakonieczna-Kisiel Halina (eds.): Regionalisation issues in the age of global shifts, Trends in the World Economy, no. 9, 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN 978-83-7972-153-5, 199 p.
Keywords in Polishcrowdfunding, finansowanie, Europa Środkowa i Wschodnia, V4
Keywords in Englishcrowdfunding, financing, CEE, V4
Abstract in PolishCele artykułu obejmują zbadanie potencjalnych relacji pomiędzy strukturą wiekową populacji, dobrobytem krajów i dostępnością źródeł finansowania przez crowdfunding (CF) jako alternatywnego pozyskiwania funduszy w stosunku do sposobów tradycyjnie wykorzystywanych (jak np. kredyt bankowy czy emisja akcji lub obligacji). Na tym tle opisano również historię i uwarunkowania CF. Analiza dotyczy krajów wyszehradzkich (V4) w latach 2006–2016. Do przygotowania artykułu wykorzystano metodę statystyki opisowej oraz wyniki międzynarodowych badań pierwotnych i wtórnych, w tym dane i statystyki publikowane przez Eurostat i Bank Światowy. Stwierdzono, że CF stymuluje innowacje, jednakże nie zauważono powiązania między rosnącym PKB na mieszkańca a rozwojem CF mierzonym liczbą platform w badanych krajach. Liczba platform CF rosła jednak w krajach V4 o relatywnie młodszej populacji.
URL www.wneiz.pl/nauka_wneiz/twe/9-2017/twe-9-25.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*1 (2020-03-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?