Human resources and legal framework as factors affecting the development of social entrepreurship in the Batlic Sea Region

Renāte Lukjanska , Magda Leszczyna-Rzucidło , Julia Kuznecova

Abstract

This paper presents an overview of the two factors affecting the development of social entrepreneurship and social enterprises in the Baltic Sea Region: human resources and the legal framework, making reference to the pertinent literature and an existing theory. The authors base their research on the survey conducted among the representatives of social enterprises across the seven Baltic Sea Region countries and focus group interviews. The results of the study show that there is a great disparity in the level of support offered to social entrepreneurs from the researched countries and that the same human resources theories could be applied to traditional and social enterprises. The study has also shown that social enterprise legislation is not the key factor in the development of a social economy in the researched countries, but further work on an adequate legislation is needed.
Author Renāte Lukjanska
Renāte Lukjanska,,
-
, Magda Leszczyna-Rzucidło (FE / IIB)
Magda Leszczyna-Rzucidło,,
- Institute of International Business
, Julia Kuznecova
Julia Kuznecova,,
-
Other language title versionsZasoby ludzkie oraz regulacje prawne jako czynniki determinujące rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2016
No35/2
Pages407-419
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishspołeczna przedsiębiorczość, przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo społeczne, ekonomia społeczna
Keywords in Englishsocial entrepreneurship, entrepreneurship, social enterprise, social economy
Abstract in PolishArtykuł przedstawia dwa czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych w regionie Morza Bałtyckiego: zasoby ludzkie oraz ramy prawne. W artykule wskazano, że te same teorie zasobów ludzkich stosuje się zarówno do tradycyjnych przedsiębiorstw, jak i przedsiębiorstw społecznych. Autorzy opierają swój wywód na badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych w siedmiu krajach regionu Morza Bałtyckiego oraz badaniach z wykorzystaniem grup fokusowych. Wyniki wskazują na znaczące różnice we wsparciu oferowanym przedsiębiorstwom społecznym w badanych siedmiu krajach. Wykazano, że istnienie aktów legislacyjnych dotyczących przedsiębiorczości społecznej nie jest kluczowym czynnikiem w rozwoju ekonomii społecznej w badanych państwach, zalecane są jednak dalsze prace legislacyjne w tym obszarze w krajach, w których działalność przedsiębiorstw społecznych nie jest prawnie uregulowana.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.16.073.5654
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2097
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back