Правда и фейк в аксиологическом ракурсе (на примере цифровых медиаресурсов)

Żanna Sładkiewicz

Abstract

The paper is devoted to the analysis of the relations of axiological categories of truth and falsity (fake, mystification) in the digital information space. The evolution of online media has challenged the basic principles of journalism, above all its focus on objectivity and reliability in the transmission of content. Provocativeness and simulativity not only obtained the status of expression in the postmodern era, but they also became a universal algorithm of social behavior. The paper deals with such vectors of fake information functioning as clickbaiting, viral advertising, fake applications and programs, sites for generating fake information and digital algorithms for audio-visual falsification of content. The study showed that the intersemiotic architecture of the digital space allows one to update false events and design falsified information, turning the Internet into a tool of ideological programming.
Author Żanna Sładkiewicz (FL/IESP)
Żanna Sładkiewicz,,
- Institute of Eastern-Slavic Philology
Other language title versionsTrue and fake in axiological perspective (on the example of digital media resources)
Journal seriesPrzegląd Rusycystyczny, ISSN 0137-298X, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol42
No1
Pages119-144
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishfake, prawda, przestrzeń internetowa, post-prawda
Keywords in Englishfake, true, internet space, post-truth
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest analizie stosunku aksjologicznych kategorii prawdy i fałszu (fake, mistyfikacji) w cyfrowej przestrzeni informacyjnej. Ewolucja mediów internetowych zakwestionowała podstawowe zasady dziennikarstwa, przede wszystkim jego orientację na obiektywność i wiarygodność w przekazywaniu treści. Prowokacyjność i symulacyjność nie tylko zyskały status ekspresji epoki postmodernizmu, ale stały się również uniwersalnym algorytmem zachowań społecznych. Artykuł dotyczy takich wektorów funkcjonowania fałszywych informacji, jak clickbait, wiralna reklama, fejkowe aplikacje i programy, witryny do generowania fałszywych informacji, cyfrowe algorytmy służące do audiowizualnego fałszowania treści. Badanie wykazało, że intersemiotyczna architektura przestrzeni cyfrowej umożliwia aktualizację nieprawdziwych toposów wydarzeń i kreowanie sfałszowanych informacji, przekształcając Internet w narzędzie programowania ideologicznego.
DOIDOI:10.31261/pr.7712
Languageru rosyjski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
File
Sladkevic_Zanna_Pravda_i_fejk__Przegląd_Rusycystyczny_2020.pdf Sladkevic_Zanna_Pravda_i_fejk__Przegląd_Rusycystyczny_2020.pdf 1,42 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?