Potencjał turystyczny śródlądowych dróg wodnych województwa pomorskiego

Aleksandra Gus-Puszczewicz

Abstract

Pomorskie voivodeship has got a dense network of inland waterways (7.8 km/100 km2). The lower course of the Vistula which links Tricity agglomeration with the central part of Poland and other cities situated alongside the river is the main river in the region. Lower course of the Vistula is also an important part of two international inland waterways: E-40 (Baltic Sea – The Black Sea) and E-70 (Antwerp – Klaipeda). Inland waterways in the Pomorskie voivodeship determine the growth of water-based tourism, which may very significantly impact social and economic development of the region. The paper aims to show tourist advantages of inland waterways in the voivodeship and comprehensively assesses how well they fit the needs of water tourism.
Author Aleksandra Gus-Puszczewicz (FE / DTP)
Aleksandra Gus-Puszczewicz,,
- Department of Transportation Policy
Other language title versionsTourist potential of inland waterways of the Pomorskie voivodeship
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2018
No170
Pages91-103
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpotencjał turystyczny, turystyka wodna, śródlądowe drogi wodne
Keywords in Englishtourist potential, water-based tourism, inland waterways
Abstract in PolishWojewództwo pomorskie charakteryzuje się dużą gęstością śródlądowych dróg wodnych (7,8 km/100 km2). Najistotniejszą rzeką regionu jest odcinek dolnej Wisły, który łączy aglomerację trójmiejską z centralną Polską oraz innymi ośrodkami miejskimi zlokalizowanymi wzdłuż rzeki. Dolna Wisła stanowi także ważny odcinek dwóch międzynarodowych śródlądowych dróg wodnych: E-40 (Morze Bałtyckie–Morze Czarne) i E-70 (Antwerpia–Kłajpeda). Istniejąca sieć śródlądowych dróg wodnych województwa pomorskiego jest zasadniczym elementem determinującym rozwój turystyki wodnej, która może w bardzo istotny sposób wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Celem artykułu jest ukazanie walorów turystycznych pomorskich śródlądowych szlaków wodnych oraz ocena ich kompleksowego zagospodarowania na potrzeby turystyki wodnej.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/170_06_Gus.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?