Pension funds and FDI. Is there a link?

Marcin Brycz , Teresa Kamińska

Abstract

The significant factors determining Foreign Direct Investments are trade openness, economic growth and the institutional profile of the country. Among the latter determinants, pension system privatization attracts foreign investors, as it gives them a signal that the country’s macroeconomic stability is going to improve. FDI are beneficial for economic development, especially for economies in transition. The question arises whether the degree of pension system privatization attracts FDI to developed economies. To answer this, Dunning’s Investment Development Path was applied for 44 countries over the period 2006-2016 from the OECD database. The first step consisted of clustering data to obtain the IDP stage for each country in a given year. The second step was a panel estimate. The outcome indicates that when a country is in a lower IDP stage (up to 2), the size of the private pension funds positively affects FDI inflow. When the country reaches the higher stage, private pension funds’ size does not seem to affect the FDI inflow.
Author Marcin Brycz (FE / DMicro)
Marcin Brycz,,
- Department of Microeconomics
, Teresa Kamińska (FE / DMicro)
Teresa Kamińska,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsFundusze emerytalne a bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Czy istnieje związek między nimi?
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol63
No9
Pages18-31
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishfundusze emerytalne, BIZ, ścieżka rozwoju inwestycji, dane panelowe
Keywords in English pension funds, FDI, Investment Development Path, panel data
Abstract in PolishW literaturze ekonomicznej uznaje się, że otwartość gospodarki, wzrost gospodarczy oraz czynniki instutucjonalne przyciągają Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ). Prywatyzacja systemu emerytalnego może przyczynić się do przyciągnięcia BIZ, ponieważ kraj, gdzie ona ma miejsce, spostrzegany jest jako prowadzący odpowiedzialną politykę makroekonomiczną. Wiele badań dotyczących powyższego zagadnienia odnosi się do krajów rozwijających się, jednak czy zależność ta będzie istotna także dla krajów rozwiniętych? Aby udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie badawcze zastosowano teorię ścieżki rozwoju inwestycji dla danych z 44 krajów w latach 2006-2016 dostępnych w bazie OECD. W pierwszym kroku ustalono etap na ścieżce rozwoju inwestycji dla każdego kraju w każdym roku na podstawie technik aglomeracji. W drugim etapie zastosowano regresję panelową. Z przeprowadzonych badań wynika, że prywatne fundusze emerytalne przyciągają BIZ do krajów na niskim poziomie ścieżki, natomiast wśród krajów, które znajdują się na wysokim poziomie ścieżki, nie zaobserwowano wpływu wielkości prywatyzacji emerytur na BIZ.
DOIDOI:10.15611/pn.2019.9.02
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Brycz_Marcin_Kaminska_Teresa_Pension_funds_and_FDI_2019.pdf 402.78 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 14-05-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?