Sport organizations and environmental pressures: an institutional analysis

Dobrosław Mańkowski

Abstract

Capitalism plays a significant role in the process of commercialization of sport. The bureaucratization, professionalization, politics and policy change legitimate organizational activities (Oliver 1992). The external process of bureaucratization, which is ‘the organizational manifestation of the rationalization of social life’ (Slack & Hinings 1994: 806) transforms sport organizations. The new environment of sport organizations moves them from voluntary organization to formal organizations with professional staff. This work identifies impact of external processes such as bureaucratization, professionalization and commercialization on sport organization. The focus is on the environmental pressures which change practices (procedures) in sport organizations. The article shows the changes in the field of sport and the processes of excluding voluntary, non-profit sport organization from competitions in elite sport. The last section of the article presents an alternative point of view on volunteers in sport industry.
Autor Dobrosław Mańkowski (WNS / IFSiD)
Dobrosław Mańkowski
- Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
Tytuł czasopisma/seriiSociety Register, ISSN 2544-5502, (0 pkt)
Rok wydania2018
Tom2
Nr1
Paginacja155-170
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1
Słowa kluczowe w języku angielskimsport, sociology of sport, sport organizations, environmental pressures, institutional analysis, neoinstitutionalism, voluntary
DOIDOI:10.14746/sr.2018.2.1.09
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr/article/download/12624/13389
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?