Ewolucja regulacji prawnych restrukturyzacji i upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

Joanna Kruczalak-Jankowska

Abstract

The publication presents the evolution of legal regulations regarding the restructuring and bankruptcy of credit unions (SKOK) in Poland. Since the reactivation of the SKOK system in 1990 till today, there have been many changes in legal regulations regarding the insolvency of credit unions. It was related to, among others, the need to adapt the provisions of the requirements of the European Union legal order applicable to all financial institutions after the 2008 crisis.
Author Joanna Kruczalak-Jankowska (FLA/DCPIL)
Joanna Kruczalak-Jankowska,,
- Department of Commercial and Private International Law
Pages163-173
Publication size in sheets0.50
Book Zakrzewski Piotr, Bierecki Dominik (eds.): Prawo prywatne w służbie społeczeństwu: księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, 2019, Spółdzielczy Instytut Naukowy, ISBN 978-83-946628-4-4, 336 p.
Keywords in Polishrestrukturyzacja, upadłość, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
Keywords in Englishinsolvency proceedings, credit union
Abstract in PolishW publikacji przedstawiono ewolucję regulacji prawnych restrukturyzacji i upadłości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowej. Od reaktywacji systemu SKOK w Polsce w 1990 do chwili obecnej nastąpiło wiele zmian w regulacjach prawnych dotyczących niewypłacalności kas. Związane to było m.in. z koniecznością dostosowania przepisów do wymogów porządku prawnego Unii Europejskiej, odnoszącego się do wszystkich instytucji finansowych po kryzysie 2008 r.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?