Derivatives trading and clearing practices in developed European and Islamic emerging markets

Iwona Sobol , Monika Szmelter

Abstract

n/a
Author Iwona Sobol (FE / IIB)
Iwona Sobol,,
- Institute of International Business
, Monika Szmelter (FE / IIB)
Monika Szmelter,,
- Institute of International Business
Pages84-98
Publication size in sheets0.96
Book Karkowska Renata, Sopoćko Andrzej (eds.): Nowe praktyki na rynku kapitałowym : fuzje i przejęcia, strategie inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem, fundusze inwestycyjne i emerytalne, polityka reasekuracyjna zakładów ubezpieczeń, 2014, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-63962-62-3
Keywords in Polishinstrumenty pochodne (derywaty), ryzyko kontrahenta (partnera), centralny kontrpartner, finanse islamskie
Keywords in Englishderivatives, counterparty risk, central counterparty, Islamic finance
Languageen angielski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 21-12-2017, BookChapterNotSeriesMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back