Obowiązek podjęcia działań zapobiegawczych i naprawczych w środowisku - uwagi na temat skuteczności instrumentów prawnych wynikających z ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Diana Trzcińska

Abstract

n/a
Author Diana Trzcińska (FLA / DPELEPL)
Diana Trzcińska,,
- Department of Public Economic Law and Environmental Protection Law
Other language title versionsDuty to implement preventive measures and remedial measures in environment - remarks on effectiveness of legal means under the Act on prevenion and remedying environmental damages of April 13, 2007
Pages153-170
Publication size in sheets1.1
Book Zębek Elżbieta, Hejbudzki Michał (eds.): Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, 2017, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-94-59-60-1, 435 p.
Keywords in Englishenvironmental damage, legal liability, preventive measures, remedial measures
URL http://uwm.edu.pl/mpp/9788394596019/#/163
Languagepl polski
LicensePublisher website (books and chapters only); published final; ; with publication
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 19-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?