Obowiązek podjęcia działań zapobiegawczych i naprawczych w środowisku - uwagi na temat skuteczności instrumentów prawnych wynikających z ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Diana Trzcińska

Abstract

n/a
Autor Diana Trzcińska (WPiA / KPGPiOŚ)
Diana Trzcińska
- Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska
Inne wersje tytułuDuty to implement preventive measures and remedial measures in environment - remarks on effectiveness of legal means under the Act on prevenion and remedying environmental damages of April 13, 2007
Paginacja153-170
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.1
Książka Zębek Elżbieta, Hejbudzki Michał (red.): Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, 2017, Wydawnictwo Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ISBN 978-83-94-59-60-1
Słowa kluczowe w języku angielskimenvironmental damage, legal liability, preventive measures, remedial measures
URL http://uwm.edu.pl/mpp/9788394596019/#/163
Językpl polski
LicencjaStrona wydawcy (tylko dla książek i rozdziałów); licence.documentVersion.FINAL_PUBLISHED; ; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)5
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót