Koncepcja i wymiary zintegrowanego planowania rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego

Elżbieta Wojnicka-Sycz

Abstract

In the article the concept of integrated planning in local government units is presented, which will have to, according to the guidelines of the European Commission, be used by Polish self-governments. The article formulates four dimensions of integration that are necessary for application of this approach, that is problem integration in the dimensions of space and environment, economy and society, integration between organizational sectors, like administration, enterprises and social organizations / society, as well as with other institutions such as scientific organizations; integration in territorial terms, that is with surrounding territorial units, as well as integration of planning and planning documents in horizontal and vertical terms. The selected tools of strategic analysis in the integrated system were also presented and the use of system analysis for the development of integrated strategies was proposed.
Author Elżbieta Wojnicka-Sycz (FM / IOM / ZZOP)
Elżbieta Wojnicka-Sycz,,
- Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Other language title versionsThe concept and dimensions of integrated development planning in local government units
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No1/1
Pages257-273
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishjednostki samorządu terytorialnego, zintegrowane planowanie, strategie rozwoju, zagospodarowanie przestrzeni
Keywords in Englishlocal government units, integrated planning, development strategies, spatial management
Abstract in PolishArtykuł przedstawia koncepcję zintegrowanego planowania w jednostkach samorządu terytorialnego, które będą musiały, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, stosować polskie samorządy. W artykule sformułowano cztery wymiary integracji, jakie są konieczne do zastosowania w tym podejściu, tj. integrację problemową w układzie przestrzeń i środowisko, gospodarka i społeczeństwo; integrację między sektorami organizacyjnymi, tj. administracją, przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi/społeczeństwem, a także z innymi instytucjami, jak np. naukowe; integrację w ujęciu terytorialnym, tj. z otaczającymi jednostkami terytorialnymi, oraz integrację procesu planowania i dokumentów planistycznych w układzie horyzontalnym i wertykalnym. Przedstawiono także wybrane narzędzia analizy strategicznej w układzie zintegrowanym oraz zaproponowano zastosowanie analizy systemowej do opracowania zintegrowanych strategii.
URL http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/7_21.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?